Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst og foto: Joakim Østbye

Her oppgraderer de sin kunnskap fra siviløkonomstudiet

Econa skal være en livslang kompetansepartner for sine medlemmer. I samarbeid med NHH Executive har vi utarbeidet et oppgraderingsprogram for siviløkonomer. Den første modulen av programmet «Business Upgrade» hadde tema «Strategisk analyse i ustabile tider». Vi har tatt en prat med programansvarlig Eirik Sjåholm Knudsen.

figur

Nye teorier og modeller kommer til, og det er viktig også for praktikere å lære om hva som er state of the art akkurat nå.

– Den pågående teknologiske revolusjonen fungerer som en rød tråd gjennom hele programmet, sier programansvarlig Eirik Sjåholm Knudsen. Med seg har han et sterkt lag med faglige bidragsytere fra NHH. Foto: Siv Dolmen

Hva er Business Upgrade?

– NHH Business Upgrade er et program rettet mot siviløkonomer som tar sikte på å oppdatere sentral kunnskap fra siviløkonomstudiet. Den pågående teknologiske revolusjonen fungerer som en rød tråd gjennom hele programmet, og i fokus blir det å anvende den oppdaterte fagkunnskapen på dagsaktuelle case for å bedre forstå konsekvenser av disse endringene for en bedrift eller bransje, og gjøre deltakerne i stand til å ta bedre beslutninger på basis av denne oppdaterte innsikten.

Hva er målet for programmet?

– Målet for programmet er rett og slett å gi deltakerne et kunnskapspåfyll, slik at de besitter oppgradert kunnskap om en rekke kjerneområder innen bedriftsøkonomi, og vet hvordan denne kunnskapen kan brukes for å manøvrere i en verden som er veldig mye mer dynamisk enn da mange tok studiene sine. Et ledd i å nå dette målet er kunnskapsoppdateringen vi forelesere har å komme med. Et annet er det deltakerne selv som står for gjennom refleksjoner, deling av erfaring fra egne virksomheter, osv.

Hvordan er programmet bygget opp?

– NHH Business Upgrade består av to obligatoriske moduler og fire valgfrie moduler (hvor man må velge minst to). De to obligatoriske modulene tar utgangspunkt i strategisk analyse i turbulente tider og iverksetting av strategisk endring, og fungerer som en overordnet struktur for de valgfrie modulene. De fire valgfrie modulene tar for seg temaer som ny teknologi, innovasjon og forretningsmodellinnovasjon, finans i en digital verden, økonomisk styring i en digital verden og ekspansjon og vekst. Felles for alle modulene er at både nye og mer tradisjonelle tema fra siv.øk.-studiet blir oppdatert og tilpasset dagens konkurransesituasjon for å gjøre deltakerne bedre i stand til å forstå og håndtere en stadig mer dynamisk og kompleks konkurransesituasjon. Hver modul går over to dager.

Hva lærer deltakerne?

– Overordnet håper jeg deltakerne sitter igjen med to ting. Det ene er en erkjennelse at kunnskapsfronten stadig beveger seg fremover, noe som innebærer at man trenger en oppdatering med jevne mellomrom for å sikre at kunnskapsbasen man sitter inne med, fremdeles er relevant. Tiden hvor det man lærte på studiene, fremdeles er like relevant i overskuelig fremtid, er nok forbi. Nye teorier og modeller kommer til, og det er viktig også for praktikere å lære om hva som er state of the art akkurat nå. Det andre er erkjennelsen av at mye av det man lærte på siv.øk.-studiet, faktisk er veldig nyttig også i dag. Det har jo blitt et mantra at ny teknologi, globalisering og digitalisering gjør gamle teoretiske modeller og rammeverk ubrukelige. Dette er jeg ofte helt uenig i. I mange tilfeller er det bare noen forutsetninger eller antakelser i de ulike rammeverkene som har blitt endret. Et bevisst forhold til hva slike endrede forutsetninger og antakelser innebærer, er ofte nok til at innsikt fra mange klassikere man lærte på studiene, er både nyttig og relevant også i dagens dynamiske virkelighet.

Hvorfor synes du det er gøy/viktig å jobbe med dette programmet?

– Det kjekkeste med å lede et slikt program som dette er interaksjonen med deltakerne, hvor teori og forskningsbasert innsikt møter deltakernes erfaringer fra det virkelige liv. Det er veldig høyt nivå på deltakerne i dette programmet, og de bidrar sterkt til å oversette og overføre innsikten vi kommer med, til praksis. Så det er ikke bare deltakerne som lærer noe gjennom et slikt program. Vi forelesere sitter også igjen mye ny, nyttig læring!

5 på business Upgrade

figur

 

figur

 

figur

 

figur

 

figur

Fakta om programmet

Verdt å vite

  • Fulltegnet.
  • Neste oppstart er planlagt første kvartal 2019.
  • Undervisning NHH Campus Bergen og NHH Campus Oslo
  • Fire kursmoduler à todager
  • Studieavgift: kr. 48 000, – for medlemmer av Econa. Kr. 58 000, – for øvrige deltakere – Prisen inkluderer deltakelse på fire moduler, litteratur og bevertning på dagtid
  • Pris per modul utover det som er obligatorisk (to obligatoriske og to valgfrie) kr. 12 800,–
  • Reise og hotellopphold dekkes av deltakeren selv

Moduloversikt 2018:

05.04.–06.04.2018 NHH Campus, Bergen Strategisk analyse i ustabile tider (obligatorisk)

24.05.–25.05.2018 NHH Campus, Oslo Ny teknologi og forretningsmodellinnovasjon (valgfri)

14.06.–15.06.2018 Econa, Oslo Finans i en digital verden (valgfri)

20.09.–21.09.2018 NHH Campus, Oslo Økonomistyring i en digital verden (valgfri)

18.10.–19.10.2018 NHH Campus, Oslo Ekspansjon og nye vekstmuligheter (valgfri)

15.11.–16.11.2018 NHH Campus, Oslo Implementering og iverksetting av strategisk endring (obligatorisk)


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS