Magma topp logo Til forsiden Econa

Lotte Børnick-Sørhaug, markedskonsulent i Econa

– Hva betyr det egentlig for deg?

Ny bankavtale

1. januar 2015 ble den 17 år gamle bankavtalen med DNB erstattet av en ny avtale med Danske Bank. Ny avtale betyr nye priser og vilkår. Det kan oppleves vanskelig å navigere i havet av priser og betingelser, og mange kan ha problemer med å forestille seg hvordan 0,15 prosentpoeng påvirker lånerente og egen økonomi. Det store og viktige spørsmålet er hva en selv kan spare ved å ta i bruk det nye tilbudet. Vi har derfor satt sammen noen konkrete priseksempler slik at du lettere kan se hvordan den nye avtalen vil påvirke dine årlige utgifter.

Husstand med to personer, minst én er under 34 år

For unge mennesker i etableringsfasen er det svært mye å spare med de nye bankbetingelsene hos Danske Bank. I eksempelet under har vi tatt utgangpunkt i en husstand på to personer der begge er under 34 år. De eier egen bolig og har boliglån på 3 600 000 kroner. De har i tillegg et lite billån og en sparekonto med innskuddsrente.

Ved å ta i bruk det nye tilbudet vil de til sammen spare 15 000 kroner det første året og 12 000 det påfølgende året. De vil spare hele 27 000 kroner de to første årene.

figur
Tall for husstand Minst én yngre enn 34 årVolumPrisordinærtPrisAkademikerFordelFordel i kr1. årFordel i kr2. år
Boliglån Ung3 600 0002,95 %2,70 %0,25 % 9 000 9 000
Etableringskostnad boliglån2 20002 200 2 200
Billån (innenfor 65 %)150 0004,80 %3,80 %1,00 % 1 500 1 500
Etableringskostnad billån6000600 600
Lønnskonto innskuddsrente50 0000,10 %0,75 %0,65 % 325 325
Sparekonto innskuddsrente200 0001,80 %2,00 %0,20 % 400 400
Kortkreditt (rentebærende)8 00019,44 %14,40 %5,04 % 403 403
Kundeprogram årskostnad6000600 600 600
Total fordel 15 028 12 228

Familie, to voksne personer som begge er over 33 år

Det er mye å hente for våre mer etablerte medlemmer. I eksempelet under møter vi en husstand der begge de voksne er eldre enn 33 år. De har et større boliglån i tillegg til lån på hytte og bil. Totalt utgjør deres gjeld 7 850 000 kroner. De har en sparekonto med Danske Banks gunstige innskuddsrente for Econa-medlemmer.

Denne familien sparer 37 000 kroner i løpet av det første året, og 32 000 kroner det andre året.

figur
Tall for husstand Begge eldre enn 33 årVolumPrisordinærtPrisAkademikerFordelFordel i kr1. årFordel i kr2. år
Boliglån5 000 0003,15 %2,80 %0,35 % 17 500 17 500
Etableringskostnad boliglån2 20002 200 2 200
Lån fritidsbolig (boliglån)2 500 0003,15 %2,80 %0,35 % 8 750 8 750
Etableringskostnad boliglån2 20002 200 2 200
Billån (innenfor 65 %)350 0004,80 %3,80 %1,00 % 3 500 3 500
Etableringskostnad billån6000600 600
Lønnskonto innskuddsrente70 0000,10 %0,75 %0,65 % 455 455
Sparekonto innskuddsrente400 0001,80 %2,00 %0,20 % 800 800
Kortkreditt (rentebærende)8 00019,44 %14,40 %5,04 % 403 403
Familiekort kredittkort3600360 360 360
Kundeprogram årskostnad6000600 600 600
Total fordel 37 368 32 368

Student med egen bolig, under 34 år

For studenter er det også penger å spare på den nye avtalen med Danske Bank. Studenter får også dra nytte av den gode boliglånsrenten, og en student med boliglån på 1 800 000 vil spare nesten 13 000 kroner de to første årene. I tillegg får alle studenter gratis PC-forsikring, noe som potensielt sett kan være svært besparende hvis man er av den uheldige typen.

figur
Tall for husstand StudentVolumPrisordinærtPrisAkademikerFordelFordel i kr1. årFordel i kr2. år
Boliglån Ung1 800 0002,95 %2,70 %0,25 % 4 500 4 500
Etableringskostnad boliglån2 20002 200 2 200
Sparekonto innskuddsrente60 0001,80 %2,00 %0,20 % 120 120
Kortkreditt (rentebærende)3 00019,44 %14,40 %5,04 % 151 151
Kundeprogram årskostnad6000600 600 600
Total fordel 7 571 5 371

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS