Magma topp logo Til forsiden Econa

Studentforeningslederen

figur-author

Studentforeningslederen

Hvorfor ville du bli studentleder?

Jeg var med å etablerere Econa London for halvannet år siden, og etter første semester hadde jeg lyst til å være med på å drive lokallaget videre. Samtidig hadde jeg også lyst til å bryne meg på nye utfordringer og teste om et lederverv kunne passe meg.

Hva har du lært i studiet som du kan bruke som leder for studentgruppen?

Jeg tror ikke studiene har gitt meg noe faglig jeg kan bruke som leder, det er vel heller erfaring fra tidligere verv som har kommet godt med. Ellers så kreves det jo som utenlandsstudent at man må ta litt tak selv og være kontaktsøkende for få det meste ut av oppholdet, og det har vært noe jeg kunne bruke.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i London?

At vi er et norsk tilbud karrieremessig og faglig. Det er mange som vil jobbe i Norge etter studiene, men universitetene her har naturlig nok lite kjennskap til det norske jobbmarkedet og søknadsprosesser. I løpet av året har vi holdt flere arrangementer rettet mot jobbsøkerprosessen, og arrangert møter med norske bedrifter.

Hva er det viktigste du har gjort som studentleder?

De fleste studentene har dessverre ikke kjennskap til Econa, så det viktigste har vært å samarbeide med andre veletablerte organisasjoner. Sjømannskirken og ANSA har vært viktige nettverk som har hjulpet oss med å nå ut til flere studenter.

Hva er de største mulighetene Econa London har de neste årene?

Econa London er jo enn så lenge et veldig ferskt lokallag, så det blir viktig å jobbe for en større medlemsbase, og videreutvikle samarbeidet med andre organisasjoner. Det hadde fint å få flere gjengangere og skape et miljø på tvers av universitetene her i London.

På hvilke måte bidrar studentgruppen i London til Econas strategi?

Econa London bidrar til Econas strategi ved å bygge et nettverk for norske økonomistudenter i utlandet, og gi faglig og karrieremessig påfyll som kan være nyttig i studietiden og når de returnerer.

Hvem vil du gi en lilla rose?

Jeg vil gi en lilla rose til studentprest i den norske Sjømannskirken i London, Ingrid. Hun har vært utrolig imøtekommende og stilt opp for oss.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS