Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er spesialrådgiver forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

11,5 millioner kroner til vekstforskning på BI

Handelshøyskolen BI har fått tildelt 11,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å studere hva forskning og utvikling betyr for økonomisk vekst. – Morsomt å bli valgt, sier BI-professor Espen R. Moen.

Handelshøyskolen BI har fått tildelt 11,5 millioner kroner til forskningsprogrammet «R&D, Industry Dynamics and Public Policy», som gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Finansieringen kommer fra satsingen Forskning, innovasjon og økonomisk vekst (Vekstforsk), som forvaltes av Norges forskningsråd.

Målet for Vekstforsk er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sammenhengen mellom forskning, innovasjon og offentlig og privat verdiskaping.

Kun to forskningsmiljøer, Handelshøyskolen BI og Nifu Step, har fått finansiering fra Forskning, innovasjon og økonomisk vekst, som løper fra høsten 2007 til 2011.

I tillegg til å levere forskning av høy kvalitet skal Handelshøyskolen BI bidra som diskusjonspartner og leverandør av kunnskapsgrunnlag til departementene og Norges forskningsråd.

– Morsomt å bli valgt til å gjennomføre et prosjekt av stor strategisk betydning. Det er en veldig oppmuntring for det samfunnsøkonomiske fagmiljøet ved BI. Vi ser også frem til å samarbeide med Frischsenteret, fastslår professor Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI, som vil lede forskningsprosjektet «R&D, Industry Dynamics and Public Policy».

Forskningssenteret Cream (Centre for Research in Economics and Management) ved Handelshøyskolen BI vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning og Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI.

De tildelte midlene deles omtrent likt mellom Handelshøyskolen BI og Frischsenteret.

– Nyetablering av bedrifter betraktes av mange som dynamoen som sikrer fremgang og økonomisk vekst, fremholder Moen, som blant annet vil finne svar på hvordan forskning og innovasjon bidrar til dynamikk i næringslivet.

Nærings- og handelsdepartementet har tatt initiativet til satsingen Forskning, innovasjon og økonomisk vekst (Vekstforsk), som er utviklet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. Vekstforsksatsingen forvaltes av Norges forskningsråd.

Forskningen skal gi en bedre forståelse av rammebetingelsenes betydning for økt verdiskaping gjennom innovasjon.

Satsingen skal også bidra til økt kunnskap om forsknings- og utviklingsaktiviteter og innovasjonsprosesser i foretakene, hvilke krefter som motiverer og bidrar til disse, og hvordan offentlige virkemidler kan støtte opp om slike aktiviteter på en effektiv måte.

Styringsgruppen for Vekstforsk har i sin vurdering av søknadene lagt vekt på at forskningen skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutformingen på feltet og virke miljø- og kompetansebyggende for institusjonene der forskningen utføres.

Vekstforsk har valgt å konsentrere innsatsen til et samfunnsøkonomisk og et innovasjonsteoretisk fagmiljø for å sikre høy kvalitet i kunnskapen som utvikles.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS