Magma topp logo Til forsiden Econa

INNHOLD

Nr: 5-2006

AKTUELT

Magne Gaasemyr: En uvanlig professor
Tore Bråthen: Styremedlemmers fratreden
Gro Ladegård: Standardisering av coaching
Erik Bruce: Det blir ikke lett å holde igjen
Per Helge Stoveland: Tap ved aksjesalg innenfor konsern
Rasmus Falck: New Zealand omstiller!
Audun Farbrot: Outsourcing skaper stress
Audun Farbrot: På sporet av lavere strømpris
Audun Farbrot: BI-satsing på eierforskning
Audun Farbrot: BI samarbeider med FAST
Sigrid Folkestad: Avdekker ikke manipulasjon
Sigrid Folkestad: - Regjeringen overlever ikke
Sigrid Folkestad: Må betale mer for eget sykdomsfravær

FAGARTIKLER

Øystein Noreng: Norges betydning i markedene for olje og naturgass
Svein S. Andersen: Kampen om energimarkedene i EU - repolitisering og differensiert markedsbygging1
Einar Hope: Kraftmarkedet - fungerer det?
Heidi Hjellestad, Bill Schjelderup: Hundre år siden panikkloven - og fremdeles har vi et sterkt behov for en mer langsiktig energipolitikk
Finn Arnesen: EØS-retten og hjemfallsretten
Svein Ivar Angell: Den historiske bakgrunnen for heimfallsinstituttet
Atle Midttun, Kristian L. Gautesen: Innmatingsretter eller sertifikater, konkurranse eller komplementaritet i energinæringen?
Per Anker-Nilssen: Energibruk og energipriser - et fordelingsproblem
Unn H. Aarvold: Bokføringsloven - erfaringer og utfordringer
Hans R. Schwencke: Norsk tilpasning til IFRS for mellomstore foretak - et nordisk perspektiv
Harald S. Olsen: Langsiktige tilvirkningskontrakter - en pedagogisk note
Fay Giæver: Omstillingsprosjekter på arbeidsplassen: Hva har følelser med saken å gjøre?
Petter Gottschalk: Hva er et verdiverksted?
Petter Osmundsen: Optimal utforming av insentiver og kontrakter i byggeprosjekter

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS