Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

2009 - et rekordår

Siviløkonomene vokste med 999 medlemmer i året som gikk. Det er den største tilveksten av nye medlemmer på over 25 år.

Historisk vekst

Vi må nemlig tilbake til sammenslåingen med NBF (Norske Bedriftøkonomers forening) i 1983 for å finne et år hvor flere medlemmer har kommet inn i foreningen. Ved begynnelsen av 2010 hadde Siviløkonomene 16.383 medlemmer, som tilsvarer en vekst i den totale medlemsmassen på 6,5 %.

Selv om foreningen ytterst sjelden (kun i 1972 og 1980) har opplevd negativ medlemsutvikling fra ett år til neste, har man ikke vært ukjent med lav eller begrenset tilvekst. Faktisk tok det nærmere tjue år å gå fra 8 til 1000 medlemmer. Utviklingen fra 14 til 15.000 medlemmer tok også nærmere 5 år.

Viktige studenter

Administrerende direktør Elisabeth Kristensen trekker spesielt fram en imponerende innsats fra tillitsvalgte i studentgruppene og de studentansvarlige i administrasjonen. - Vi har nå mer enn 2600 studentmedlemmer, det høyeste antall i foreningens historie, konkluderer hun. Veksten i antall studentmedlemmer har vært på over 20 %, og det finnes nå studentgrupper ved nærmest alle norske utdanningsinstitusjoner som utdanner siviløkonomer. - Min ambisjon er at det skal være en selvfølge for siviløkonomstudenter å være medlem hos oss. Vi jobber systematisk med hva vi bør ha fokus på av medlemstilbud for at det skal bli en selvfølge. For å bruke et slagord fra et kjent politisk parti «alle skal med» sier Elisabeth.

Også studentansvarlig Morten Kolek er fornøyd med den positive trenden blant studentene. - Det er selvsagt flott å se at enda flere får øynene opp for at produktene vi leverer, sier han. Han har ellers mange planer for videre satsing i 2010: - Mitt håp er at vi kan styrke tilbudene, øke aktivitetsnivået og nå ut til enda flere i 2010. Vi har en relativt stor gruppe studenter som studerer andre økonomiske mastergrader enn selve siviløkonomstudiet, som vi gjerne vil nå ut til i tiden fremover, sier han.

Færre ut

- Det er også hyggelig å se at betydelig færre enn tidligere melder seg ut, bemerker Elisabeth Kristensen. - Her er nok etterdønningene etter finanskrisen og generell usikkerhet i jobbmarkedet vært en bidragende faktor, selv om dette også har vært en trend vi har sett over flere år. Gjennomsnittlig medlemstid er nå på godt over ti år, og det må vi være fornøyd med, sier hun.

Vi blir yngre

Etter en lengre periode hvor gjennomsnittsalderen blant medlemmene gradvis økte, er den de siste to årene blitt blitt redusert. Den er i dag 39,2 år. - Vi har stadig behov for engasjerte medlemmer over det ganske land, sier Elisabeth, som gjerne ønsker yngre medlemmer inn i frivillige verv i foreningen. - Vi er samtidig heldige som har mange aktive med lang fartstid og et utrettelig engasjement for våre aktiviteter, legger hun til.

Større synlighet

- Noe vi har fått signaler på og som vi har jobbet hardt med det siste året, er et ønske om at vi som forening blir mer synlige, sier Elisabeth. Målt i antall treff i A-tekst for 2009 har Siviløkonomene et rekordresultat også her, og administrerende direktør ønsker å toppe dette i det kommende: - Dette skal vi helt klart jobbe videre med. Det satses tungt på sosiale medier og regelmessig blogging. En av våre ambisjoner i 2010 er å være en aktiv samfunnsaktør. - Skal vi tiltrekke oss enda flere nye medlemmer og ivareta interessene til våre nåværende, er det viktig at vi kommer på banen i flere saker - og i de aktuelle kanalene, konstaterer hun.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS