Magma topp logo Til forsiden Econa

Å være eller ikke være – på LinkedIn

figur-author

Er du på LinkedIn? Har du tenkt på at LinkedIn kan være viktig for deg i jobben og karrieren? Mye tyder på at det er smart å vurdere om du er synlig nok som fagperson. Kanskje er din ekspertise, erfaring eller ambisjoner en litt for godt bevart hemmelighet?

En noe eplekjekk rekrutterer sa til meg en gang at «jeg finner alle jeg trenger til mine rekrutteringsoppdrag, på LinkedIn. De jeg ikke finner der, finnes ikke eller er ikke interessante». Påstanden hans er verdt en refleksjon, men LinkedIn handler om mye mer enn jobbsøk.

LinkedIn er mer enn en digital visittkortmappe, og mye mer enn bare CV-er på nett. For mange er dette verktøyet også blitt en viktig arena for å pleie og utvide sitt eget profesjonelle nettverk samt skaffe seg viktig informasjon og innblikk i bransjer og organisasjoner. LinkedIn kan kort beskrives som en sosial nettverksplattform og er i tillegg blitt et veldig godt verktøy for informasjonssøk.

Noen sier at det ikke lenger er et spørsmål OM vi skal være til stede i sosiale medier, bare et spørsmål om hvor bra vi skal gjøre det der. Denne påstanden er kanskje noe å reflektere over både for arbeidstakere og arbeidsgivere. På verdensbasis skal det nå være rundt 433 millioner unike brukere på LinkedIn. Som karriererådgiver anbefaler jeg alle å opprette en LinkedIn-profil (gratis og fort gjort på www.linkedin.com). En aktiv og oppdatert LinkedIn-profil kommer gjerne høyt opp i søk på Google. Det er nyttig dersom du ønsker å bli mer synlig som fagperson.

  • Tenk på profilen din som ditt profesjonelle utstillingsvindu.
  • Gjør deg kjent med innstillinger og valg for varslinger, og velg det som passer for deg.
  • Behøver du inspirasjon, kan du se på andres profiler. Det er ikke snoking.
  • Du trenger et godt bilde til profilen din, gjerne et som er tatt av en profesjonell fotograf.
  • Legg inn stikkord som beskriver kompetansen din, i feltet under navnet ditt sammen med din profesjonelle tittel.
  • Formuler et sammendrag som beskriver dine roller og faglige spesialiteter. Ordene du bruker her (og i feltet under navnet ditt i overskriften), avgjør hvilke søk du kommer opp i.
  • Legg vekt på ansvarsområder og resultater under titlene dine når du arbeider med din LinkedIn-CV.
  • Søk opp organisasjoner og bedrifter du er interessert i, og følg dem.
  • Finn frem til faggrupper som kan være interessante for deg å delta i.
  • Vær raus og relevant! Del artikler, seminarinvitasjoner, stillingsannonser, skriv et blogginnlegg og anerkjenn andres kompetanse.

Tenker du at dette vil ta for mye tid, selv om du tenker at det kan være nyttig? Jeg foreslår at du setter av 15 minutter én eller to ganger i uken. Alternativt fem–ti minutter hver dag. Arbeid med profilen din over tid. Den behøver ikke å være komplett eller perfekt for å fungere godt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS