Magma topp logo Til forsiden Econa

Å velge det lette eller det rette

figur-author

Aktiv forvaltning av verdibevissthet kan dermed brukes strategisk for å nå bestemte mål

Har du tatt en verdiprat i det siste? Med deg selv, med ledergruppen eller med hele organisasjonen din? Eller tar du det som en selvfølge at alle rundt deg vet hva du står for, og at hele organisasjonen er på linje med deg?

Vårt indre kompass er en grunnleggende basis for alle små og stor valg vi gjør hver dag – både i livet generelt, og som ledere spesielt. Jo mer bevisst man er på sine grunnleggende verdier, jo lettere er det å ta de rette valgene.

Hverdagen som leder er full av vanskelige beslutninger. Det kan være beslutninger som gjør at noen taper, beslutninger som må tas under tidspress eller beslutninger som må fattes uten at du føler at har et godt beslutningsgrunnlag. Særlig i slike situasjoner kan en tydelig verdibevissthet gjøre det lettere å ta de riktige beslutningene.

«Verdibasert ledelse» er definert som ledelse med et bevisst forhold til de verdiene en organisasjonen ønsker å identifisere seg med, og å styre etter. I ledelses­forskning har dette begrepet vært mest brukt i forbindelse med ledelse av helseorganisasjoner eller andre typer virksomheter som forholder seg til brukere eller kunder i en sårbar situasjon. Imidlertid har det økende fokuset på bærekraft og samfunnsansvar ført til at det i stadig større grad også stilles krav til et synlig og tydelig verdigrunnlag i alle typer bedrifter.

Forskningen som er gjort på denne typen ledelse tyder på at ledere som bevisst forholder seg til verdier, øker sin innvirkning på sine ansattes motivasjon og dermed øker sannsynligheten for at organisasjonen lykkes. En felles bevissthet om organisasjonens verdier kan dermed være et uhyre effektivt verktøy for å nå de målene du har som leder.

I artikkelen «Hva betyr verdibevissthet?» har forsk­erne sett på hvordan ledere kan bruke verdibevissthet for å øke kvaliteten av innovasjonsaktiviteten. De finner en sammenheng mellom høy verdibevissthet og indre motivasjon hos medarbeiderne i organisasjonen. Det fører igjen til at bedrifter lykkes med sitt innovasjonsarbeid. Aktiv forvaltning av verdibevissthet kan dermed brukes strategisk for å nå bestemte mål.

Et verdigrunnlag er imidlertid ikke en statisk variabel. I mitt liv, med to tenåringer, blir vi voksne stadig utfordret på hva vi mener om viktige verdispørsmål, og hvorfor vi har konkludert som vi gjør. I disse samtalene blir jeg stadig minnet om hvordan denne typen dilemma­trening trimmer verdibevissthetsmuskelen og gjør at jeg i stedet for å velge minste motstands vei, velger det som er rett, og ikke bare tar det valget som er lett.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS