Magma topp logo Til forsiden Econa

Abonnementsbetingelser

Abonnement på Magma

Bestiller du papirabonnement vil ditt abonnement løpe fra og med neste utgave av Magma og du vil motta faktura for dette og de resterende utgavene det inneværende år. Abonnementet vil deretter faktureres årlig. Abonnementet løper til det er sagt opp.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS