Magma topp logo Til forsiden Econa

Ailin Aastvedt

Ailin Aastvedt er utdannet statsautorisert revisor og ansatt ved Telemarksforsking som forsker I. Hun har bred erfaring både fra kommunal og privat revisjon. Ved Telemarksforsking arbeider Ailin spesielt med kommunal økonomi og regnskapstemaer. Ailin har tidligere bistått kommunal regnskapsskikk (GKRS) ved utarbeidelse av regnskapsstandarder, og har nylig vært engasjert av GKRS i arbeidet med å utarbeide et rammeverk for kommunalt regnskap og grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS