Magma topp logo Til forsiden Econa

Aksel I. Rokkan

Aksel I. Rokkan er dr.oecon. og forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning AS. Rokkan har gjennomført flere forskningsprosjekter og publisert innenfor temaer som industriell markedsføring, relasjonsmarkedsføring, distribusjon og kjededrift.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS