Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Aldri for mange gode √łkonomer

figurNylig kunne vi lese i media at det var «mørke skyer i horisonten for økonomistudenter». Omtalen var basert på rapporten «Forecasting demand and supply of labour by education» fra Statistisk sentralbyrå, og SSB-forsker Ådne Cappelen var sitert på følgende råd til økonomer: – De må være forberedt på å gjøre andre ting enn det de vanligvis har gjort.

Til det kan man si følgende: Økonomer gjør allerede andre ting enn de vanligvis har gjort. Det er derfor det er blitt så mange av dem.

Da Norges Handelshøyskole for femti år siden flyttet inn i dagens bygg, hadde skolen 304 studenter. I dag er antallet studenter mer enn ti ganger så høyt. I tillegg kommer alle andre læresteder som tilbyr høyere økonomiutdannelse.

Hvordan ville man for femti år siden vurdert behovet for økonomer i 2013? Hvor mange ville sett for seg den voldsomme veksten vi faktisk har sett? Neppe mange.

Likevel er det ingen tegn til at tilbudet er blitt større enn etterspørselen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannings kandidatundersøkelse viser at nyutdannede med master i økonomi og administrasjon har minst svingninger i arbeidsledighet, og en høy andel får relevante jobber etter endt utdannelse. Det skal sies at bredden i hva økonomer kan oppleve som relevant, er stor, men nettopp dette er også poenget.

Både økonomiutdannelsen og økonomers rolle i yrkeslivet har utviklet seg kraftig de senere tiårene.

Heller enn å fokusere på et anslått behov for økonomer, nødvendigvis basert på et nokså statisk bilde av hva en økonom gjør, burde vi fokusere på dette hovedpoenget fra rapporten: «Framskrivningene viser at utviklingen med økende etterspørsel etter arbeidskraft med utdanning fra høyskole- og universitetsnivå fortsetter i hele framskrivningsperioden.»

Høyere utdanning er viktig, og like viktig er kvaliteten på utdanningen. Det er i dag 37 skoler som tilbyr ulike former for økonomisk-administrativ utdannelse i Norge. Undersøkelser indikerer store variasjoner i hvordan karakterer blir gitt lærestedene imellom. Dette er åpenbart problematisk.

Professor Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen i Bodø har foreslått landsdekkende eksamener i enkelte emner. Dette bør vurderes og kan gi objektive kriterier for å kunne sammenligne og kontrollere kvaliteten på ulike læresteder.

Vi er ikke spesielt bekymret for at det utdannes noen flere økonomer enn SSBs anslåtte behov. Vi er mer bekymret for at den hurtige veksten i antall studieplasser som tilbyr økonomiutdanning går på bekostning av kvaliteten i utdanningen.

Det blir neppe overskudd av gode økonomer i fremtiden, men det kan i verste fall bli overskudd av dårlige.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS