Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Alt må ikke ligge i Oslo

I mai skal Stortinget ta stilling til om åtte statlige tilsyn skal flyttes ut av Oslo og lokaliseres til forskjellige større og mindre byer. Jeg mener at Stortinget gjør best i å si ja til regjeringens forslag.

Som ventet har forslaget høstet storm. Og nok en gang er det en av regjeringens siviløkonomer, denne gang arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som har havnet i skuddlinjen. Da Oslos byrådsleder i en TV-debatt sammenlignet Norman med Kambodsjas blodige diktator Pol Pot, ante vi den følelsesmessige sprengkraften denne saken har.

Som ventet protesterer fagforeningene og de ansatte, og jeg forstår dem godt. Jeg har selv arbeidet og bodd i Oslo i ti år og vet at det kan være en utmerket by å leve i. Trolig er det også slik at det er lettere å flytte til enn fra Oslo på grunn av en jobb. Og ingen liker selvfølgelig å bli tvangsflyttet.

Men denne saken må sees i et litt bredere perspektiv. Ellers går det som det gjorde med Normans forgjenger Jørgen Kosmo, som ble rammet av fagbevegelsens veto og satt handlingslammet tilbake.

Jeg tror Norman har et godt poeng når han understreker tilsynenes behov for uavhengighet. Med lov og forskrifter i hånden skal de treffe sine vedtak uten andre hensyn enn strengt faglige. Om dette er lettest midt blant statsrådene og deres tunge byråkratier, stortingsrepresentantene med sine utredere, de fleste av landets interesseorganisasjoner og godt betalte lobbyister, eller på et sted der disse ikke kan bli en del av den daglige omgangskretsen -- vel, om det kan jo alle tenke sitt.

Men dette handler også om distriktspolitikk. Utallige milliarder kroner har år etter år blitt pøst ut til forskjellige støttetiltak, uten at vi vet så mye om effekten. Tross mye prat i flere tiår har det derimot vært så godt som umulig å flytte statlige arbeidsplasser ut fra Oslo. Bortsett fra Norsk Tipping, da, som det også var mye støy rundt da de ble tvangsflyttet til Hamar. Å spre tilsynene med sine 900 arbeidsplasser for utdannede mennesker rundt omkring i landet er trolig det beste distriktspolitiske tiltaket noensinne.

Kanskje burde det være en regel som krevde særskilt begrunnelse hver gang en ny statlig arbeidsplass legges til Oslo. Bare sånn for balansens skyld. Det blir jo etter sigende 1000 nye slike hvert år.© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS