Magma topp logo Til forsiden Econa

Anders Gustafsson

Anders Gustafsson er professor i markedsføring ved Karlstad Business School og professor 2 ved Handelshøyskolen BI.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS