Magma topp logo Til forsiden Econa

Anita Meidell

Anita Meidell er doktorgradsstipendiat ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH) og er siviløkonom fra samme sted. Hun forsker på virksomhets- og risikostyring i oljesektoren. Meidell er prosjektdeltaker i forskningsprogrammet Beyond Budgeting.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS