Magma topp logo Til forsiden Econa

Ann-Kristin Elstad

Universitet/høgskole: Norges Handelshøyskole Tittel på doktorgrad: Critical Success Factors When Implementing An Enterprise System – An Employee Perspective Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad? Helt siden jeg begynte på hovedfagsstudiet ved Høgskolen i Buskerud, har jeg vært interessert i hvordan de ansatte ivaretas ved implementering av ny teknologi. I hovedfagsoppgaven studerte jeg mellommenneskelig konflikt mellom ledere og ansatte ved implementering av et nytt forretnings-system. Det er ikke nok å installere et nytt system og tro at man automatisk oppnår effekter fra systemet. Teknologien er en muliggjører, men skaper ikke nødvendigvis verdi i seg selv. Det er en bevisst og målrettet anvendelse av teknologien som kan bidra til økt verdi for organisasjonen – og da blir spørsmålet: Hvordan kan lederen få de ansatte til å benytte systemet målrettet? For å få svar på dette spørsmålet valgte jeg å se på kritiske suksessfaktorer for implementering av ny teknologi og spesielt de suksessfaktorene som lederne kan benytte for å få de ansatte til å ta i bruk ny teknologi på en måte som var intendert av ledelsen.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS