Magma topp logo Til forsiden Econa

Joakim Østbye, fagsjef i Econa

Arendal here we come!

14.–19. august arrangeres Arendalsuka for sjette gang. Dette er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk.

Arendalsuka ble etablert i 2012 etter modell fra den kjente Almedalsveckan i Sverige. Arendalsuka har vokst år for år, og i 2016 ble det meldt inn 598 ulike arrangement til seks dager. I 2017, som er valgår, ventes enda større pågang, og enkelte forventer opp mot 1 000 arrangementer. Det spenner fra store samarbeids­arrangementer i Kulturhuset til mindre debatter og sammenkomster på kafeer og puber.

I tråd med Econas strategi om å bli mer synlige i samfunnsdebatten vil vi være involvert i fire arrangementer under årets uke. Utdanning er en rød tråd i de fleste arrangementene.

Tirsdag 15. august starter vi med debattmøte om behovet for undervisning i personlig økonomi i skolen, med tittelen «Diktanalyse eller personlig økonomi – hva er mest nyttig?». Bakgrunnen er prosjektet vårt Økonomi­glede og vårt engasjement for å få mer økonomi inn i grunnskolen. Her kommer blant annet professor Ellen Katrine Nyhus fra Universitetet i Agder, Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet og en representant fra Høyre.

Samme dag samarbeider vi med Akademikerne om et arrangement om etter- og videreutdanning. Kravene til å holde seg oppdatert og relevant øker med globalisering og den teknologiske utviklingen, og det er behov for en kompetansereform i norsk arbeids- og næringsliv. Econa har bestilt en rapport fra NyAnalyse, som vil komme med konkrete forslag til hvordan en slik reform kan innrettes for å treffe mest mulig effektivt og gi mest samfunnsøkonomisk nytte. Dette vil bli presentert sammen med en debatt mellom sentrale politikere. Hvem det blir, vil snart bli avklart. Uansett vil dette bli en spennende debatt hvor Econa og Akademikerne kan bidra med konstruktive innspill.

Neste dag arrangerer vi debatt om behovet for elite­utdanninger i samarbeid med organisasjonen for norske studenter i utlandet ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). Topp læresteder i Norge konkurrerer i dag mer med utlandet om de beste studentene og akademikerne enn med hverandre. Skal vi som et høykostland med en omfattende velferdsstat klare å hevde oss, må deler av høyere utdanning være i verdenstoppen. Det betyr at vi må våge å peke ut noen elitesatsinger. Dette blir en spennende debatt med blant annet stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre.

Sist ut er et samarbeidsarrangement med Juristforbundet om økonomisk kriminalitet og om vi legger til rette for skattesnusk. Her vil vi diskutere hvor omfattende skatteunndragelser er i næringslivet, og hva som er de viktigste årsakene. Har vi et regelverk med for mange hull, eller er det for vanskelig å forstå? Eller er det moralen som er problemet, og som må angripes hvis vi skal få bukt med problemet? Søkelyset vil primært være på små og mellomstore bedrifter og på næringer som taxi, restaurant og bygg og anlegg, som ofte dukker opp når det er snakk om skatteunndragelser. Med oss i panelet har vi blant annet Marianne Bender, som er leder av Økokrims skatteteam, og tidligere FrP-politiker og forretningsmann Henning Holstad. Holstad har en lang historie på kanten av regelverket og vil sannsynligvis bidra til en interessant debatt omkring er spennende tema.

Men Arendalsuka er ikke bare arrangementer. Det er også en arena for å knytte nettverk, få ideer og påvirke. Vi i Econa gleder oss og vil være sterkt representert. Og om dere er til stede, er dere hjertelig velkommen til våre arrangementer og til å snakke med oss!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS