Magma topp logo Til forsiden Econa

Arild Stensland

Arild Stensland er siviløkonom fra NHH. Han er også utdannet innenintegrativ terapi , og er i ferd med å fullføre en mastergrad innensupervisjon ved universitetet i Krems i Østerrike. Han arbeider sområdgiver i forbedringsprosesser i private og offentlige virksomheter, oger leder i NOSCO: Norsk Organisasjon for Supervisjon, Coaching ogOrganisasjonsutvikling.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS