Magma topp logo Til forsiden Econa

Nadine Holmøy, Styremedlem i Econas studentutvalg og bachelorstudent i økonomi og administrasjon, NTNU.

Årsaker til frafall på økonomibachelor

Et tema som har fått økt oppmerksomhet de siste årene, er frafall og gjennomføring i høyere utdanning. Ifølge en analyse gjort av SSB fullfører halvparten av studentene på universitets- og høgskoleutdanninger ikke på normert tid (SSB, 2019). Karl Wig, journalist for e24, forteller at økonomiske og administrative fag er på toppen av utdanninger der folk dropper ut (Wig, 2012). Hva er årsakene til dette?

Ifølge Wig dropper hele 37 prosent av økonomistudentene ut underveis i studieløpet, det vil si nesten fire av ti studenter. Det er et urovekkende stort antall studenter som ikke fullfører økonomistudiet. Kjersti Gummerson fra BI mener ikke at studentene er umotiverte, heller at de har en forventning om at studiene er lettere enn de faktisk er. I økonomibacheloren er det mye tall og matte og vekt på fag som finans- og revisjonsstudier. Dette mener Gummerson at kan føre til at folk dropper ut eller bytter til et studium som er mindre tallkrevende.

Økonomistudiet kan virke som et enkelt valg, da det åpner mange muligheter og veier etter endt studium. På økonomistudiet lærer man alt fra etikk og jus til markedsføring, regnskap og mye mer. Man kan litt om mye forskjellig, og det gir studenten mange mulige jobbretninger. Det gjør studiet fristende, men det kan virke som mange tar fatt på det uten å vite hvor krevende det faktisk er.

SSB viser at antall studenter i Norge har økt de siste årene, og at i 2018 hadde vi hele 278 000 studenter. Dette viser at stadig flere ønsker å ta høyere utdanning, og også dette kan ha sammenheng med økt frafall. Det kan virke som det har blitt større interesse for og mer press på å ha en god utdannelse i Norge. Hvis studenter begir seg ut på et studium før de vet hvor omfattende det er, eller ikke vet om de interesserer seg, kan det som Gummerson sier være vanskeligere å fullføre studiet.

figur

Tekst: Nadine Holmøy, Styremedlem i Econas studentutvalg og bachelorstudent i økonomi og administrasjon, NTNU.

NIFU har også forsket på årsaker til frafall i høyere utdanning, og forsker ved NIFU Elisabeth Hovdhaugen viser at hovedårsakene er at studenten fikk jobb før fullført studium, ble forsinket i studiene eller mistet interessen for studiet (Hovdhaugen, 2019). I rapporten presenterer hun også de tre største effektene som reduserer risikoen for frafall. Disse effektene er om man har gode karakterer, om begge foreldrene har høy utdanning, og om man kommer fra høy sosial bakgrunn. De to siste punktene kan fremme det som er nevnt over, at det er press på å ha god utdannelse i Norge, og at man føler på at man må ha en tittel som gir status.

Ikke alle i Norge kan bli siviløkonomer og ledere. Vi trenger også håndverkere, butikkmedarbeidere og helsefagarbeidere. Det har vært jobbet mye med å få folk over i høyere utdanning, men nå viser dette seg å kanskje ikke være bra for alle, da mange dropper ut av studiet eller bytter retning. Økonom og siviløkonom er fine titler, men studiene er mer krevende enn folk venter.

Noen løsninger på dette kan være å fremme positive sider ved yrkesrettede linjer, slik at de som ikke liker seg så godt på skolebenken, tør å velge den retningen de ønsker uten å føle at de må ta høyere utdanning. Hvis folk som i utgangspunktet ikke trives med nesen i boken, begir seg ut på en bachelor eller master, kan de fort falle bakpå i studiet.

En annen løsning kan være å gjøre yngre mennesker kjent med økonomi tidlig, og gi dem en forståelse for hva økonomi egentlig går ut på. Økonomiglede, som Econa har startet opp, fokuserer på nettopp dette. Formålet er å gi mer kunnskap om og skape større interesse for økonomi, slik at ungdommen kan ta gode og etisk forankrede beslutninger i livet.

Dette kan bidra til å finne de som virkelig brenner for økonomi, og hindre at folk som ikke liker økonomi, begir seg ut på feil bachelor.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS