Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Midttun

Atle Midttun er professor ved Handelshøyskolen BI. Han lederSenter for bedriftens samfunnsansvar og er én av tre ledere forSenter for energi og miljø. Han har doktorgrad fra Universitetet iUppsala i økonomisk sosiologi. Midttun har en omfattende publiseringog har arbeidet på flere forskningsfelt, herunder energi- ogmiljøpolitikk / økonomi, bedriftens samfunnsansvar,innovasjonspolitikk, industripolitikk, regulering ogforetaksstrategi.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS