Magma topp logo Til forsiden Econa

Petter Gottschalk er professor i informasjonssystemer og kunnskapsledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er utdannet ved Technische Universität Berlin, Dartmouth College, MIT, Stanford og Henley Management College, hvor han tok doktorgraden på implementering av strategi.

Avsløring av hvitsnippforbrytere

figurFra 2009 til 2011 var 179 hvitsnippdømte i 74 saker omtalt i media. Gjennomsnittlig alder da personen ble dømt, var 49 år. Gjennomsnittlig alder da personen begikk kriminaliteten, var 44 år. Dermed tar det i gjennomsnitt fem år fra kriminalitet til domfellelse.

Den gjennomsnittlige fengselsstraffen ble 2,3 år. Det gjennomsnittlige økokrimbeløpet i sakene var 72 millioner kroner. Den dømte hadde i gjennomsnitt en inntekt på 404 000 kroner, 2 millioner i formue og skatt på 170 000 kroner ifølge skattelisten for 2009.

Blant de 179 hvitsnippene var det 161 menn og 8 kvinner (4 prosent). Den eldste var 72 år da han ble dømt. Høyeste skattbare inntekt var 12 millioner kroner, mens høyeste oppgitte formue blant de kriminelle var 62 millioner. Gjennomsnittlig omsetning der hvitsnippene jobbet, var 220 millioner kroner med gjennomsnittlig 120 ansatte.

Det var 159 dømte fra privat sektor og 20 fra offentlig sektor. 91 ble dømt i tingretten, 77 i lagmannsretten og 11 i høyesterett.

Dette er noen av resultatene fra daglig lesing og registrering av omtalte hvitsnippforbrytere i Dagens Næringsliv, Finansavisen, Aftenposten, Kapital og andre medier de to siste årene.

Hvem avslørte disse hvitsnippene? 43 hvitsnipper (24 prosent) ble avslørt av journalister, 35 (20 prosent) ble avslørt av kriminalitetens ofre, mens 17 (9 prosent) ble avslørt av bostyrere. Politiet avslørte bare 6 prosent, revisorer bare 4 prosent og internkontroll bare 6 prosent.

Sum 17943 avslørt av journalister136 avslørt av andreSignifikant forskjell?
Ansatte 215 personer 90 personer Ja
Kilde: BI, professor Petter Gottschalk, Økonomisk kriminalitet.
Alder dømt 52 år 48 år Ja
Alder kriminalitet 46 år 43 år Nei
Kjønn Bare menn Mest menn Nei
Fengsel 2,4 år 2,2 år Nei
Beløp 185 millioner 36 millioner Ja
Inntekt 567 000 kroner 353 000 kroner Nei
Skatt 222 000 kroner 154 000 kroner Nei
Formue 1 million 2 millioner Nei
Involverte 4,4 personer 4,9 personer Nei
Omsetning 344 millioner 180 millioner Ja

En sammenligning av journalistavsløringer og andre avsløringer er vist i tabellen. Der er det signifikante forskjeller når det gjelder alder dømt, kriminalbeløpets størrelse og virksomhetens størrelse målt i omsetning og ansatte.

Neste tabell viser alle hvitsnippsaker som ble avslørt av journalister. Hva kan kontrollinstanser lære av journalister? Ganske mye kan de nok lære av hvordan gravejournalister jobber:

KriminalsakenInvolverteAvslørt av
T5PC-saken 4 Hagen i Kapital
Kilde: BI, professor Petter Gottschalk, Økonomisk kriminalitet.
Drosjesaken 1 Haakaas og Sæter i Aftenposten
Sponsor Service-saken 4 Nygaard i Dagens Næringsliv
Enskilda-saken 1 Journalist i Kapital
Koffertsaken 8 Holth i Kapital
Vannverksaken 5 Hafstad, Gedde-Dahl og Magnussen
Legesaken 3 Journalist i Dagens Næringsliv
Store Norske-saken 2 Eriksrud og Steffensen i TV 2
Undervisningsbyggsakene 5 Gedde-Dahl og Kagge i Aftenposten
Nerdrum-saken 1 Journalist i Dagens Næringsliv
Opplysningssaken 2 Jahr i Kapital
Røde Kors-saken 3 Holth i Kapital
Thailand-saken 1 Journalist i Dagens Næringsliv
Finance Credit-saken 3 Jahr i Kapital
 • • vurderer tips og kilder i etablert kontaktnett
 • • kartlegger rapporter og regnskaper
 • • mottar dokumentasjon fra kilder
 • • kontakter bostyrere, politiet, skattemyndigheter og advokater
 • • søker i offentlige registre
 • • tar tiden til hjelp i påvente av nye opplysninger
 • • holder alt hemmelig frem til første publisering
 • • fra tips eller idé til undersøkelse
 • • undersøkende journalistikk til forskjell fra refererende journalistikk innebærer aktivt søk av fakta for å avdekke kritikkverdige forhold
 • • systematisk kildearbeid og kildepleie
 • • kronologisk dokumentasjon og kildeoversikt
 • • hypotese utvikles og brukes, testes og revideres, som gjelder antakelser om forhold og sammenhenger

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS