Magma topp logo Til forsiden Econa

Bård Kuvaas

Bård Kuvaas er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hansforskningsinteresser ligger innenfor temaene strategisk tenkning ogbeslutningstaking i organisasjoner, psykologisk beslutningsteori og HRM(incentiver, motivasjon og forpliktende organisasjonsengasjement). Hanunderviser i en rekke organisasjonspsykologiske fagområder samt iforskningsmetode.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS