Magma topp logo Til forsiden Econa

Bård Støve

Bård Støve er førsteamanuensis i statistikk ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen og assosiert medarbeider ved Senter for Skatteforskning ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han var tidligere ansatt i en postdoktor-stilling ved NHH. Støve har arbeidet med utvikling av ikke-parametriske økonometriske metoder, samt anvendelser av slike metoder på ulike praktiske problemstillinger.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS