Magma logo Econa logo
Bilde mangles

Beate Elstad

Beate Elstad (dr.oecon NHH) er førstemanuensis på Økonomiutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.