Magma topp logo Til forsiden Econa

Maria Østerhus Lobo,avdelingsleder fag og samfunnspolitikk

Bedre beslutninger. Hver dag

Strategien vår sier at vi blant annet skal vise hvordan medlemmene våre, dere, skaper verdi for samfunnet. Visjonen vår sier at vi skal ta bedre beslutninger. Hver dag. Vi tar strategien, visjonen og dere på alvor, og fra 1. mars oppretter vi en ny avdeling i administrasjonen som heter fag og samfunnspolitikk. Her skal vi, sammen med dere, vise oss frem som en tydelig aktør som tar samfunnsansvar og viser hvordan økonomen er en vital brikke i alle deler av samfunnet.

Avdelingen vil bestå av Atle Kolbeinstveit, Svein-Egil Jørgensen, Joakim Østbye, Maria Østerhus Lobo (permisjon fra 7. mars 2017) og Tom Bolstad (administrerende direktør og fungerende avdelingsleder). Vi skal sørge for at politikken dere diskuterer og vedtar, blir satt ut i livet på en måte som gir oss omtale og gjennomslagskraft og beviser for alle at vi er en organisasjon å regne med.

Vi kommer i første rekke til å presentere forslag til overordnede prinsipper for organisasjonen på representantskapsmøtet i mai. På bakgrunn av det vil vi sammen med fagutvalget, studentutvalget og LAU utarbeide policydokumenter som vi igjen tar ut i et konkret arbeid fra administrasjonen. Vi kommer til å konsentrere arbeidet vårt rundt utdanning og forskning, næringsliv og arbeidsliv. Og den første testen vår kommer allerede til høsten og stortingsvalget. Har vi klart å være strukturerte, engasjerte og samle nok tyngde bak prinsippene våre, vil dere få se oss være tydelige og markerte i viktige og toneangivende diskusjoner. Vi skal ikke være redde for å ta de vanskelige og upopulære debattene, men derimot stå rakryggede og synliggjøre økonomens kompetanse og bidrag til økonomien og samfunnet for øvrig.

For å få dette til trenger vi dere. Vi trenger at dere engasjerer dere frem mot og under representantskapet. Det er kun gjennom diskusjoner vi får frem de gode standpunktene og deres eierskap til prinsipper og saker. Vi vil også trenge dere i lokalavdelingene – hva kan være viktige prinsipper for Econa?

Dere hører mer fra oss om kort tid. Vi gleder oss til å ta Econa enda et steg fremover i tiden som kommer!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS