Magma topp logo Til forsiden Econa

Bendik Bygstad

Bendik Bygstad er IT-sjef ved Teknologisk Institutt og høgskolelektor II ved Den polytekniske høgskolen. Han har en magistergrad i sosiologi, og har tidligere arbeidet som rådgiver bl. a. i ISI A/S.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS