Magma topp logo Til forsiden Econa

Bente R. Løwendahl

Bente R. Løwendahl Ph.D, professor ved institutt for strategiog logistikk ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokusererspesielt på kunnskaps-intensive tjenestebedrifter,strategiutvikling, ledelse og organisering av høyt kompetentemedarbeidere. Hun har publisert i en rekke internasjonaletidsskrifter, og har skrevet boken Strategic Management ofProfessional Service Firms.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS