Magma topp logo Til forsiden Econa

Bertil Tungodden

Bertil Tungodden er professor ved NHH. Sammen med en etablerersatsing ved Universitetet i Dar es Salaam har han utviklet et undervisningsopplegg for mikrokredittlåntagere. Erfaringene skal brukes til forskning på effektene av mikrokreditt som virkemiddel.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS