Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot spesialrådgiver forskningskommunikasjon BI.

BI samarbeider med FAST

Handelshøyskolen BI er en av forskningspartnerne på FAST Search and Transfer ASAs Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). BIs forskere skal bidra til å utvikle forretningsmodeller for å utnytte potensialet i raske endringer i søketeknologien.

figur

Senter for forskningsdrevet innovasjon: Handelshøyskolen BI er akademisk samarbeidspartner på prosjektet Information Access Disruption (iAD) – ett av totalt 14 samarbeidsprosjekter som er godkjent som senter for forskningsdrevet innovasjon. BIs andel av forskningsprosjektet, som ledes av FAST Search and Transfer ASA, beløper seg til cirka 2 millioner kroner per år med prosjektstart 1. januar 2007 og en planleggingshorisont på 5–8 år.

Hensikten med prosjektet er å drive avansert forskning og utvikling rundt nye teknologier innen informasjonsaksess. FAST er et av verdens ledende selskaper innenfor søketeknologi, men er mindre kjent enn Google.

Teknologien og bruken av den er i rivende utvikling. Økt bruk av søketeknologi og nye måter å klassifisere og aksessere informasjon på forventes å ha store konsekvenser for mange bransjer. iAd tar sikte på at en stor del av det som skjer innen søke- og informasjonsaksessteknologi, kommer til å ha norsk tilknytning.

Handelshøyskolen BI har fått ansvar for å utvikle en forståelse for og metoder for å utnytte det disruptive potensialet som ligger i iAd-teknologien – både i form av markedsforståelse, prissetting og samhandling med andre teknologi- og innholdsleverandører. Dette er ett av fem hovedområder i iAD-prosjektet. BIs forskere vil samarbeide tett med FAST, Schibsted og Accenture og de tekniske forskningsmiljøene.

– Tema for BIs forskning innenfor iAD-senteret vil være å studere forretningsmodeller som muliggjøres av den nye teknologien. BI vil bidra til å utvikle rammeverk og modeller for å forstå hvordan denne teknologien vil endre bransjer som i dag lever av å vise vei inn i informasjon, og for å forstå hvordan teknologien må tilpasses for å kunne få innpass i markeder preget av kompliserte eksternaliteter og komplementariteter, fremholder førsteamanuensis Espen Andersen (bildet), som er prosjektleder for BIs forskerteam.

I tillegg deltar professor Torger Reve og førsteamanuensis Ingunn Myrtveit fra BI.

Prosjektet knytter sterke bånd mellom viktige teknologi- og forretningsmiljøer i Norge. FAST er et strålende eksempel på en ny type programvareselskap som vi begynner å få flere av i Norge: selskaper som utvikler teknologi i verdensklasse, er globale i sin markedsføring og rekruttering fra første dag, og som har store ambisjoner for sin fremtid og sin aksjekurs.

– Prosjektet er viktig for BI fordi det er teknologi-basert og fremtidsrettet – den forretningsorienterte forskningen er med mens teknologien blir formet, understreker Andersen.

BI-forskerne ser på dette prosjektet som en unik mulighet til å bygge opp en kunnskapsbase og et forskningsmiljø innenfor høyteknologisk konkurranse.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS