Magma topp logo Til forsiden Econa

Birgit H. Jevnaker

Birgit H. Jevnaker er siviløkonom fra NHH med videre spesialisering i Administrasjon (v/NHH og UiB). Hun er nå førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering. Hun underviser også fast industridesign ved AHO.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS