Magma topp logo Til forsiden Econa

Birthe Taraldset

Birthe Taraldset er jurist, advokat og stipendiat ved Det juridiske fakultet ved UiB og er i gang med et forskningsprosjekt om eierstyring (corporate governance) i norsk rett, et prosjekt finansiert av Finansmarkedsfondet. Taraldset er medlem av en forskningsgruppe som jobber med selskaps-, børs- og verdipapirrett (www.uib.no/fg/selskap).
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS