Magma topp logo Til forsiden Econa

Bjørn Helge Gundersen

Bjørn Helge Gundersen er cand.psychol. og har vært ansatt som seniorkonsulent ved AFF siden 1998. Han har tidligere arbeidet som psykoterapeut i offentlige institusjoner og i privat praksis samt som selvstendig konsulent.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS