Magma topp logo Til forsiden Econa

Bjørn Johs. Kolltveit

Bjørn Johs. Kolltveit er 1. amanuensis ved Handelshøyskolen BI ogprosjektleder for BI Campus Nydalen
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS