Magma topp logo Til forsiden Econa

Bjørn Willy Åmo

Bjørn Willy Åmo er post doctor ved Handelshøgskolen i Bodø. Hans forskningsinteresse er entreprenørskap i ulike former. Han er Siviløkonom fra HHB og Teleingeniør fra Høgskolen i Narvik. Åmo tok doktorgrad innen entreprenørskap ved HHB.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS