Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Bok gjør klok

Jeg var seks år og stavet meg gjennom «Dyrene i Hakkebakkeskogen» første gang jeg kan huske at jeg bevisst reflekterte over en problemstilling som gikk rett inn i pensum for økonomistudier. I kapittelet der Bakergutten baker dobbelpeprede pepperkaker for Bakermester Harepus, slo det meg som underlig at han fikk butikken til å gå rundt ved å bare bake ett brett med pepperkaker. Måtte ikke pepperkakene være fryktelig dyre da, om produksjonen var så liten?

Historien fra Hakkebakkeskogen bærer også i seg et annet budskap, om ærlighet og rederlighet. Og den lærdommen er vel så viktig som de økonomiske problemstillingene som først slo meg da jeg leste boken. Senere i livet har skjønnlitteratur vært viktig for min vekst som menneske. Vel har jeg lært mye av å lese faglitteratur, også etter at eksamen var avlagt for godt. Men som som arbeidstaker, som forhandler og som leder, har jeg funnet vel så viktig påfyll i skjønnlitteratur. De store leseropplevelsene flytter meg som menneske. Den modningen er alltid nyttig.

De siste årene har verdien av det utbytte man får ved å lese skjønnlitteratur fått økende betydning innenfor forskningsfeltet næringslivsetikk. Forskningen tar utgangspunkt i at ledere står overfor helt spesielle etiske utfordringer, fordi lederrollen innebærer myndighet til å legge premisser for andre mennesker. Ledere har dermed et særlig behov for å utfordre seg selv gjennom problematisering og refleksjon.

Lars Jacob Tynes Pedersen og Knut Johannessen Ims gjør i en todelt artikkel her i Magma rede for hvordan modenhet er en forutsetning for å kunne perfeksjonere lederkompetanse. En slik modning skjer også gjennom erfaring og å gå den lange vei i praksis. Men skjønnlitteratur er et viktig verktøy for menneskelig modning, uten at man selv må oppleve alt på kroppen, eller gjøre alle feil selv. Skjønnlitteratur kan være det som inspirerer og utfordrer, og dermed gjør ledere bedre i stand til å håndtere krevende arbeidsdager.

For tiden forteller vi fra Victor Hugos «Les miserables» hjemme hos oss. Da jeg leste den i ungdommen bar historien i seg en enorm kraft. Sett gjennom våre barns øyne i dag ser jeg at fortellingen fremdeles besitter den kraften. Den får både voksne og barn til å reflektere på en måte som gjør at jeg merker at jeg endrer adferd. Jeg tror tankene jeg får etter å ha lest boken får meg til å gjøre en bedre jobb i morgen enn i dag.

Sammen med påsken er sommeren den tiden på året da nordmenn leser flest bøker. Med jobb, familie og travle hverdager, opplever mange at det er knapt med tid til å lese lystbetont skjønnlitteratur. Kanskje kan det bli lettere å ta seg tiden når man kan skilte med at det også gir faglig utbytte?

God sommer. Og god bok!


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS