Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Boligpolitikkens fallitt

Langt på vei mener jeg det er grunn til å påstå at boligpolitikken har spilt fallitt i dette landet, i hvert fall i de store byene. Prisutviklingen på ordinære boliger i byene har i flere år vært formidabel. De minste leilighetene har hatt størst prisvekst.

Egentlig har vi ikke hatt en offensiv boligpolitikk side Helge Seip i 1965 skaffet Venstre et knallvalg på løftet om 40 000 nye boliger i året. Da Seip strevde med å oppfylle valgløftene, kunne selv husholdninger med én inntekt i de store byene kjøpe eller bygge en rimelig stor familiebolig. I dagens Velstands-Norge kan en torommer være dyr nok for et ungt par med to inntekter (og to studielån).

Prisene øker selvsagt så mye fordi etterspørselen er større enn tilbudet. Bak etterspørselen ligger det en rekke faktorer som trekker i samme retning: store ungdomskull i etableringsfasen, en lang og sammenhengende oppgangskonjunktur, avfolking i distriktene, høye skilsmissetall osv.

De store ungdomskullene har vært kjent i 20--30 år, og burde ikke komme overraskende på noen. Hvis myndighetene hadde ønsket å drive boligpolitikk i denne perioden, hadde de hatt én ting å gjøre. De måtte stimulert nyproduksjonen, så mye at den tok av for den økte etterspørselen som ville komme.

I stedet har nettopp det motsatte skjedd. I 1990-årene innførte politikerne en ny bygningslov som gjorde byggeprosessen mye mer byråkratisk og komplisert. Uten at jeg har sett noen beregninger på dette, er jeg overbevist om at lovendringen må ha fordyret nye boliger vesentlig, samtidig som produksjonen ble dempet.

Kommunene har også sviktet. De har ansvaret for å tilrettelegge og godkjenne planer for nye byggetomter, og skulle selvsagt sørget for at det alltid var tilgang på nye arealer. At kommuner i Utkant-Norge frister med rimelig byggeland, hjelper lite. I byene, der de fleste vil bo, er det konstant mangel på attraktive tomter.

En av landets største aktører innenfor bygg og eiendom spådde i sommer priskrakk i boligmarkedet. Det tror jeg lite på, med mindre en allmenn depresjon skulle spre seg. Men hvis Ole Gunnar Selvaag stopper all nybygging i Selvaag Gruppen, kan han like gjerne bidra til at prisene fortsetter å stige som det motsatte.Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS