Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Bygger for stø kurs

Hun er født inn i skipsbygging, men har gjort langt mer enn å flyte på arven og døpe skip i sprudlevann. Gunvor Ulstein (43) har arbeidet hardt og målrettet for å videreutvikle det hun forvalter, og er en engasjert predikant for å gi norsk næringsvirksomhet gode rammevilkår.

–Jeg har fått skipsbygging inn med morsmelken, og gjennom å trå mine barnesko i skipsbyggingshaller fra jeg var liten, har jeg lært å elske denne bransjen. Jeg gleder meg hver dag over å være en del av en innovativ bransje, og selv om vi må forholde oss til tøff, global konkurranse, er nettopp den konkurransen en viktig drivkraft, sier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group og administrerende direktør for Ulstein Shipping AS.

Hun er tredje generasjon som sammen med sin bror Tore Ulstein, leder familievirksomheten, som har en nær hundre år lang historie bak seg. Konsernet omsetter i dag for drøye to milliarder kroner, og er en del av et aktivt og internasjonalt maritimt miljø i den lille kystbyen Ulsteinvik.

Høye topper – dype daler

Tilbake til Ulsteinvik kom hun i 1999. Da ringte hennes far, Idar Ulstein, og fortalte at det som den gang var hoveddelen av konsernet skulle selges til britiske Vickers. Mye av kapitalen fra salget ble investert tilbake i lokalsamfunnet og utvikling av næringslivet i regionen.

Idar Ulsteins familiegren bestemte seg for å beholde verftsdivisjonen. Målet var å bringe skipsdivisjonen tilbake til gamle høyder samt utvikle nye skipsdesign og produkt. For det er ikke evig solskinn i denne bransjen. Da Gunvor Ulstein overtok som administrerende direktør i Ulstein Verft var ordrebøkene slunkne; selskapet hadde ikke fått nye ordrer på halvannet år.

Vi er en del av en syklisk bransje, og vet at det kommer både hektisk perioder og lengre perioder der det er stille, og tøft å holde aktiviteten oppe. Nøkkelen til å lykkes i en bransje med store opp- og nedturer er å være i stand til å ta kostnadene opp og ned parallelt med svingningene. Samtidig stiller det store krav til vår evne til å være innovative, og det er viktig å tørre og ta tilstrekkelig grad av risiko. Vi satser for eksempel mye på utvikling av nye design og vi har hittil levert over 90 skipsdesign for bygging ved ulike verft verden over, deriblant ca 70 med den karakteristiske baugformen ULSTEIN X-Bow.

– I tillegg til en volatil bransje opererer Ulstein Group i en bransje med sterk global konkurranse, der flere land har et mye lavere kostnadsnivå enn norske verft. Den konkurransen holder ikke Gunvor Ulstein oppe om natten.

– Konkurransen skjerper oss, og tvinger oss til å tenke nytt. Det er det som driver oss framover, sier Ulstein, og slår fast at det fremdeles skal bygges skip i Norge.

– Vi har mange fortrinn her i landet, selv om vi har høye kostnader. Men vi har en lang skipsbyggingstradisjon, som har gitt oss en solid kunnskap om det vi driver med, og vi har et forsprang når det gjelder bygging av flere typer kompliserte skip. I tillegg har vi et godt utdanningsnivå i Norge, noe som gir oss mange svært kompetente medarbeidere. Sist men ikke minst har vi et arbeidsliv der det er kort vei mellom ledelse og ansatte. Det gjør at vi lettere får tilgang til alles ideer, noe som er en viktig forutsetning for nyskaping, konkluderer hun.

Glede av klyngen

Beliggenheten er også viktig. I geografisk nærhet til Ulstein Group ligger en rekke andre virksomheter som driver beslektet aktivitet. Etter hvert er det også bygd opp utdannings- og forskningsressurser ved Høgskolen i Ålesund som forsker på, og sammen med, den næringen som er så viktig for denne delen av Vestlandskysten.

– Vi har stor glede av å ligge i en region der vi er en del av en klynge. Vi samarbeider når vi kan, men konkurrerer når vi må. Men jeg er ikke i tvil om at det skapes store positive effekter av å være en del av en livskraftig klynge. Miljøet skaper energi, skaper nye produkter og gjør at vi strekker oss ekstra. Det gjør oss dessuten i stand til å ta på oss store prosjekter, som kanskje ikke hver enkelt av oss kunne løftet alene.

Det å drive virksomhet på et lite sted medfører også nærhet til ansatte.

– Vi har barn i samme barnehage, møtes på butikken og er med i de samme fritidsaktivitetene. Det at vi er en del av et lokalmiljø og kjenner hverandre og gjør at vi føler et ekstra ansvar for å finne gode løsninger i utfordrende tider.

Likevel har også Ulstein-konsernet i tøffe perioder benyttet utenlandsk arbeidskraft, samtidig som lokale arbeidstakere gikk ledig.

– Det er tøffe valg. Men vi har et ansvar for å sikre bedriften. Det nytter ikke å være redd for støy om man er sikker på at man tar de riktige beslutningene.

– Ta de tøffe fagene

Fra 1989 og gjennom størstedelen av 90-tallet studerte og jobbet Gunvor Ulstein i Bergen. Parallelt med førsteåret på Norges Handelshøyskole (NHH) tok hun 1. avdeling juss på Universitetet i Bergen. At hun skulle ut av Ulsteinvik og ta utdanning var en selvfølge.

– Vi vokste opp i en familie der analyse var viktig; det har alltid vært en del av samtalene i min familie, og mye av grunnlaget for faglig nysgjerrighet ble nok lagt der. I tillegg var begge mine foreldre opptatt av utdanning, og inspirerte alle oss søsken til å søke ut. Samtidig håpet nok mine foreldre at vi ville finne tilbake Ulsteinvik og til familiebedriften. Dit kom jeg jo, men utdanning og inspirasjon fra andre virksomheter har forhåpentligvis gjort meg bedre i stand til å forvalte det jeg har fått ansvar for, sier Ulstein.

Men studieårene var langt mer enn fornuft og en investering i fremtiden.

– NHH hadde et fantastisk studiemiljø, og i tillegg til at jeg fikk en viktig faglig ballast, var den utenomfaglige aktiviteten svært viktig. Jeg angrer ikke på noe av den tiden jeg brukte på andre ting enn fag, verken det som var bare moro, eller det som var lærerike utenomfaglige verv og aktiviteter, sier Ulstein.

Likevel er hennes råd til dagens studenter å ta de tyngste fagene mens man studerer.

– Jeg mener siviløkonomer trenger en solid base av de tyngre tallfagene, så jeg vil råde alle til å ta disse fagene som spesialiseringsområder mens man studerer. Teori om strategi og markedsføring kan en alltids lese seg til senere, proklamerer hun.

Tror på familieeierskap

Selv i tredje generasjon er eierskapet fremdeles på familiens hender. Det samme er sentrale deler av lederposisjonene i konsernet. Sammen med seg i ledelsen har Gunvor i dag to av sine søsken. Hennes yngre søster Ingerid Ulstein er administrerende direktør i mor- og investeringsselskapet Ulsmo AS og datterselskapet Ulsmo Eiendom AS, mens den eldre broren Tore Ulstein (45) er visekonsernsjef i team med Gunvor, og i tillegg tok han i 2011 over som styreleder i Ulstein Group etter mangeårig styreleder Idar Ulstein.

– Det er viktig for oss at alle posisjoner og jobber man får skal være basert på kompetanse, ikke på familietilhørighet. Men det er selvsagt en utfordring å skulle forholde seg profesjonelt til noen man er så nær som man er søsken og foreldre. Men jeg har hatt fantastiske arbeidsfelleskap med mange familiemedlemmer, sier hun, og trekker særlig frem relasjonen til sin far og sin bror.

Selv om det til tider kan være krevende å eie store virksomheter som familie, er Gunvor Ulstein overbevist om at familieeierskap er en stor fordel for konsernet, så lenge familien er enig om retning.

– Familieeierskapet er viktig for stabiliteten. Det gjør at vi kan tillate oss å tenke langsiktig, og dermed klarer å skape rom for innovasjon. Det er en forutsetning for at vi skal kunne videreutvikle produktene våre, skape verdier og sikre spennende og gode arbeidplasser Men det er klart at vi både har hatt, og kommer til å ha, heftige diskusjoner i familien.

Fjerde generasjons små ben løper allerede i skipsbyggingshallene og styrerommene. Også søskenene har fått barn, og Gunvor og ektefellen har en datter på fire.

– Når man vokser opp i et familieselskap blir driften og familielivet tett vevet sammen. Det kan selvsagt være slitsomt til tider, men jeg tror også den nærheten er viktig for å skape den følelsen av ansvar det ligger i å forvalte verdier andre har bygget opp, og som du skal overlate til dem som kommer etter deg.

– Formuesskatten må bort!

Kanskje nettopp fordi hun har kjent hvor skoen kan trykke, er Gunvor Ulstein evig opptatt av å snakke om hvor viktig gode rammebetingelser er, dersom Norge fortsatt skal klare å skape næringsvekst. Et hjertebarn er formueskatten.

– Formuesskatten er et utrolig viktig tema nå før valgkampen. Den kan være det som tar luven av norsk næringsliv. Ikke bare er det et stort problem at formuesskatten gir utenlandske eiere et fortrinn. Men det er en stor belastning å måtte betale formuesskatt på penger som er låst fast i selskaper som kanskje har liten inntjening. Størsteparten av norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter, der eierne ikke tar ut store beløp i verken lønn eller utbytte. Pengene som går til å betale formueskatt burde vært re-investerte i norske bedrifter, slik at de kan rigges for fremtiden. Formuesskatt er skatt på arbeid, sier hun engasjert.

Selv bretter også Gunvor Ulstein ermene opp for fremtiden.

– Siden vi skilte ut skipsbyggingsdivisjonen i 1999 har vi hatt ti, tolv gode år, der vi har klart å kombinere noen finansielle grep med god industriell utvikling. Nå ser vi at vi trenger å gjøre noen strategiske grep for fremtiden. Det kommer til fortsatt å kreve hardt arbeid. Da trenger vi inspirerende ledere, som evner å motivere sin ansatte.

figurfigur

Foto: Helge Skodvin

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS