Magma topp logo Til forsiden Econa

Carla Dahl-Jørgensen

Carla Dahl-Jørgensen er seniorforsker ved SINTEF Teknologiledelse avd. Ny praksis. Av utdanning er hun sosialantropolog fra NTNU. Hennes faglige interesse og forskning er knyttet til arbeidsmiljø, kulturelle studier, globalisering generelt og globalisering av arbeidslivet.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS