Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

CBS - Norges nyeste utdanningsinstitusjon?

Copenhagen Business School har alltid vært et relativt populært studiested for nordmenn, og Econa har mange medlemmer med sin grad fra CBS. Når vi i tillegg ser at vi har et knippe medlemmer med sin grad fra CBS tilbake til 1948, ja da vet man at CBS har vært et ønsket studiested for nordmenn i lang tid.

Fra 1948 og frem til 2000 ser vi en relativt jevn strøm av norske studenter i København, men etter 2000 skjer det noe som tydelig gjør at de virkelig åpner sine øyne for hovedstaden i landet hvor det er deilig å være norsk. Antall norske studenter på CBS stiger kraftig og tall vi får oppgitt fra NNU (Norsk Næringslivsutvalg - CBS) viser at for 2010 var søkertallet på hele 561. Til sammenligning var antallet søkere i 2006 på 166 som gir oss en økning på antall norske søkere på 238 % over fire år. Det totale antallet norske studenter på CBS i skrivende stund er 581, hvorav 227 av disse er i et bachelor løp og resterende på masternivå.

Norske studenter setter sitt preg på CBS som utdanningsinstitusjon og norsk næringsliv begynner for fullt å få øynene opp for studenter som kommer hjem igjen til Norge med Cand Merc grad på flyttelasset. Econa har sin egen studentgruppe på CBS, i tillegg har de norske studentene god hjelp i ANSA og NNU. NNU kan i tillegg fortelle oss at de merker stor økning i antall bedrifter som ønsker å presentere seg for de norske studentene i Danmark. Daniel Sørheim som er markedsansvarlig i NNU kan fortelle oss at de i år allerede har 15 bedrifter på plass for å presentere seg selv for de norske studentene. Videre forteller Daniel oss at de har andre spennende ting planlagt utover bedriftspresentasjoner - og legger til: «at alle bedrifter er hjertelig velkomne til å ta kontakt, vi finner alltid plass for noen presentasjoner til».

Econa vil anta at mye av grunnen til at norske studenter velger å studere på CBS, foruten et bredt og godt studietilbud, er likheten til det norske utdanningssystemet. Cand. Merc kan omtrentlig direkte overføres til en Master of Science (siviløkonom) grad tatt i Norge. Man operer med samme antall studiepoeng både på bachelor og på master nivå, og de fleste som søker om bruk av siviløkonomtittel vil etter endt studie på CBS få det, men dette er noe hver enkelt må søke om til Econa etter endt utdannelse.

Med i overkant av 500 norske studenter utdanner CBS flere økonomer enn mange av utdanningsinstitusjonene i Norge, og kanskje er CBS blitt et like naturlig valg som for eksempel Universitetet i Agder eller BI for norske studenter? Lave levekostnader kombinert med høyt faglig nivå og godt sosialt miljø ser uansett ut til å trigge norske studenter til å velge å ta sin grad på danske CBS.

Econas studentgruppe har i tillegg invitert administrasjonen tilbake til CBS 22. september i forbindelse med et arrangement, og vi i administrasjonen gleder oss til å hilse på de nye studentene!

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS