Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1806_aktuelt_img_005

magma@fagbokforlaget.no

CFO: Level up!

En jobb som finansdirektør har alltid vært en krevende rolle med stort ansvar og høye krav til kompetanse. Imidlertid er det grunn til å forvente at stillingsbeskrivelsen ikke blir mindre krevende. Flere undersøkelser konkluderer med at dersom finansdirektører skal innfri fremtidens forventninger, holder det ikke å håndtere de arbeidsoppgavene som tradisjonelt er tillagt stillingen.

I rapporten «CFO 4.0 – den nye typen CFO i industrien», utarbeidet av Siemens Financial Services, har finansdirektører og konsulenter over hele verden blitt bedt om å identifisere det de mener er den viktigste kompetansen finansdirektører trenger for å kunne gjennomføre en digital transformasjon og sikre overgangen til «Industri 4.0».

Konklusjonen er at fremtiden vil avkreve finansdirektører en dyp og helhetlig forståelse av både hvilke konkurransefortrinn digital transformasjon kan skape, og hvordan endringene skal gjennomføres.

Oppsummert blinker det seg ut fem områder der det er avgjørende å lykkes: Forstå hvilke ulike nye finansieringsmuligheter som finnes, evne å identifisere relevante finansieringsmuligheter i en tidlig fase av den strategiske prosessen, være i stand til å vurdere hvilken risiko de ulike digitaliseringsmulighetene medfører, lykkes i å fornye gamle forretningsmodeller og sikre effektiv planlegging av de ulike fasene. I tillegg pekes det på at CFO-ene skal sikre en god samarbeidskultur og legge til rette for cybersikkerhet.

Mens digitalisering og kunstig intelligens muliggjør nye verktøy som vil avlaste finansdirektørene i mange av de tradisjonelle styringsoppgavene, er fremtidens oppgaver utfordrende fordi de krever ny og oppdatert kompetanse.

I tillegg skal de ofte gjennomføres i virksomheter som ikke har noen digital strategi. Boston Consulting Group (BCG) har undersøkt hvordan norske bedrifter forventer at digitalisering vil påvirke virksomheten. Her svarer 74 prosent av norske styremedlemmer og toppledere at de mener dette vil prege bedriften i stor grad. Samtidig svarer i underkant av 40 prosent at de har definert digitale strategier. Tallene stemmer godt med funn i tilsvarende undersøkelser gjort av Word Economic Forum, som videre konkluderer med at det er et stort kunnskapsgap mellom den kompetansen som trengs for å utnytte digitaliseringsgevinstene, og den som dag finnes i bedriftene.

Derfor står problemstillingen på dagsorden i Magma. I Roy-Ivar Andreassen og Trond Bjørnenaks artikkel konkluderer de med at fremtidens utfordringer for økonomiske styringssystem i for liten grad gjenspeiles i akademia og i undervisning.

Det er følgelig i stor grad opp til den enkelte å sikre at man kunnskapsmessig er i stand til å mestre fremtidens CFO-jobber, som garantert blir krevende, men sannsynligvis også minst like interessante som dagens.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS