Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Eide Andvik

Christian Eide Andvik er doktorgradsstipendiat ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH) og er siviløkonom fra samme sted. Han forsker på virksomhets- og risikostyring i finanssektoren. Andvik er prosjektdeltaker i forskningsprogrammet Beyond Budgeting.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS