Magma topp logo Til forsiden Econa

Tove Selnes er konserndirektør Human Resources i Opera Software ASA. Hun har mer enn 15 års erfaring fra arbeid innen organisasjonutvikling, arbeidsrett og personalarbeid. Hun har vært HR-direktør i Eltel networks i fire år der hun arbeidet mye med integrasjon og organisasjonsutvikling ved store fusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Før dette arbeidet hun syv år i Avinor, hvorav de siste fem årene som personalsjef i Region Øst-Norge Avinor. Tove er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har utdanning på masternivå fra BI innen ledelse og organisasjonspsykologi.

CSR – det nye buzz-ordet, eller et viktig verktøy i kampen for en bedre verden?

magma1302_foreningsnytt-30_img_004magma1302_foreningsnytt-30_img_004CSR eller bedriftenes samfunnsansvar er blitt «big business» i Norge de siste årene. Jeg kjenner at jeg er litt skeptisk til alle oppfordringene vi får til å være med på konferanser, kampanjer og annet om dette temaet.

Mange av disse arrangementene er storslåtte og dyre.

I mange tilfeller er det også aktiviteter som er lite knyttet til bedriftens kjernevirksomhet. Jeg tenker at bedrifter gjennom alle tider i større eller mindre grad har tatt samfunnsansvar. Bare det å drive en bedrift er på mange måter å ta et samfunnsansvar – man skaper arbeidsplasser og man bidrar til skatteinntekter.

Bedrifter har også gjennom tidene spilt en viktig rolle i lokalsamfunn med å bidra til å bygge veier, grendehus, boliger og andre fellesgoder.

I dag ser jeg at mye av CSR-arbeidet drives uten link til bedriftens geografisk plassering, eller til bedriftens kjernevirksomhet. Det virker som dette er noe man bare gjør for å være «snill» eller politisk korrekt.

Jeg tenker at bedrifters samfunnsansvar ideelt sett bør være å drive sunn forretning på en samfunnsansvarlig måte – skape arbeidsplasser, selge produkter og tjenester som bidrar til å løse folks behov eller bygge samfunnet på en best mulig måte.

En av fordelene med bedrifter som tar sitt samfunnsansvar på alvor er ofte at det også skaper en stolthet innad i bedriften. Vi liker alle å jobbe i et selskap som vi kan identifisere oss med og være stolte av.

Og da er vil stolte, ikke bare over at de deler ut penger fra sitt overskudd, men at samfunnsansvaret de tar er inkorporert i måten forretningen drives og i måten organisasjonen agerer på.

Hvis vi sammenligner deler av CSR-bransjen med U-hjelp eller bistandsarbeid, er det mange relevante likheter som det kan være interessant å se på. Jeg tror at vi kan konkludere med at U-hjelp som bare er ren pengestøtte er nødvendig i en kritisk fase, som for eksempel en sultkatastrofe. Men det er ikke nødvendigvis det beste i et lengre perspektiv. Vi vet at det har vært veldig virkningsfullt å drive handel med disse landene, og dermed bidra til selvberging. Vi har også sett gode resulater ved mikrokreditt.

I land der de fleste kommer på Internett via en mobiltelefon eller internettkafé, har det å få en mobiltelefon hvert en viktig måte å skaffe seg business på.

Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som lager en nettleser som gjør at folk med billige, enkle telefoner i land med dårlig utbygget mobilnett, kan komme seg på internett. En del av Operas strategi er, og har vært, å bidra til å demokratisere verden. Vi tror på at et verktøy for dette er å hjelpe folk til å komme seg på nettet.

Snart drar jeg til India, som er et stort og viktig marked for Opera Software, for å igangsette en kampanje som gir inntekter til en veldedig organisasjon. Kampanjen er forretningsmessig positiv for vår virksomhet, og gir forhåpentlig gode inntekter til et godt formål. For hver bruker av vår gratis nettleser for mobil, Opera Mini, som blir vervet i denne kampanjen, gis ti cent til en organisasjonen som driver skoler i de fattigste delene av India.

Vi har brukt mye tid på å sjekke at dette er en anerkjent og god organisasjon, og vi føler at bekjempelse av analfabetisme absolutt ligger nær formålet med vårt produkt.

Da jeg fikk mer innsikt i det arrangementet vi skal være med på i India, og andre kampanjer som skal lanseres, kjente jeg at jeg ble litt skeptisk. Det skal være et stort arrangement med mange indiske kjendiser, gallaantrekk og catwalk, der historier om noen som har fått utdanning gjennom organisasjonen og sponsorene blir presentert. Dette er måten man ønsker å gjøre dette på i India, og det vil skape mye oppmerksomhet for et godt formål.

Jeg tenker at jeg får utfordret mine fordommer mot slike veldedighetsgalla-arrangement, og at kanskje er det slik at det viktigste er at vi støtter gode formål og at vi påvirker hverandre som enkeltpersoner og bedrifter til å ta et samfunnsansvar globalt og lokalt.

Måten vi skaffer støtte eller oppmerksomhet kan gjerne være ulik, bare vi tar et viktig ansvar.

 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS