Magma topp logo Til forsiden Econa

Dag Ingvar Jacobsen

Dag Ingvar Jacobsen (47) er født på Stord, men oppvokst og nå bosatt i Kristiansand. Han er utdannet som Cand. Polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 1986 og dr. philos fra 2007. Jacobsen har vært ansatt i Statskonsult 1986-87 og i Agderforskning 1987-89. Siden 1989 har han vært ansatt ved Universitetet i Agder, hvor han nå er professor.

Dag Ingvar Jakcbsen

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS