Magma topp logo Til forsiden Econa

Dag Terje Rian

Dag Terje Rian har vært partner i Televenture Management siden 2009 og var med på etableringen av venturefondet Norsk Innovasjonskapital. Rian er siv.ing. fra NTH (1982) og har bakgrunn fra oljeindustrien, hvor han bl.a. bygget opp og var CEO i programvareselskapet SPT Group frem til 2007. Rian har lang erfaring med utvikling, kjøp og salg av bedrifter som har utspring i forskningsmiljøene.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS