Magma topp logo Til forsiden Econa

Dag Tjøstheim

Dag Tjøstheim er professor i statistikk ved universitetet i Bergen og professor II ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet over 100 artikler i internasjonale tidskrifter i statistikk, økonometri, fiskeriforskning og romlig modellering. Sammen med Timo Terasvirta og Clive Granger har han forfattet en bok om ikke-lineær modellering av økonomiske tidsrekker.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS