Magma topp logo Til forsiden Econa

Daniel Johanson

Daniel Johanson er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon, og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, NHH. Han har licentiat- og doktorgrad i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan ved Göteborgs universitet.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS