Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Den ubrukte ressursen?

Det er ikke bare muslimene som er muslimske i hodet. Skal eiere og ledere i norsk næringsliv være helt ærlige, må de innrømme at tradisjonen med at menn velger menn fortsatt står sterkt også her. Vi liker å tro at likestillingen er kommet spesielt langt på våre breddegrader. Men forestillingen blekner når vi leser statistikker som forteller at italienske bedrifter har relativt sett flere kvinnelige ledere enn norske.

Dette er ganske rart mer enn en generasjon etter at kvinnefrigjøringen sendte kvinnene som en hær inn i arbeidslivet. Der deltar de nå like mye som menn. Når de likevel i stor grad havner i de lavest betalte jobbene, må kvinnene selv ta sin del av ansvaret. De har selv valgt sine omsorgsyrker, de har selv valgt offentlig fremfor privat, og de har selv valgt deltid fremfor heltid -- i større grad enn menn.

At kvinner i liten grad kommer i lederposisjoner, er på den annen side også et resultat av vanetenkning, og av at noen har interesse av å bevare den bestående orden. Men når demningen først brister, vil vi se hvor gammelmodige strukturer som helt til nå har dominert vårt arbeidsliv. Bare se på landets regjering -- inntil for et par tiår siden en klart mannsdominert forsamling. I dag kan vi ikke tenke oss en regjering uten de magiske 40 prosentene kvinner.

Kvinner dominerer i dag studieplassene på landets universiteter og høyskoler. Hvor lang tid skal det gå før denne kompetansen blir tatt i bruk for alvor i bedriftene? Har vi råd til å gi avkall på denne kunnskapen både i ledelsen og i styrene?

For denne manglende rekrutteringen av kvinner gjør seg i minst like stor grad gjeldende i bedriftenes styrer. At det ikke er lurt, viser den undersøkelsen Elisabeth Kleveland og Ying Miao gjorde i sin masteroppgave på BI. Som Kleveland skriver i sin artikkel, er det faktisk slik at de bedriftene som har kvinner rundt styrebordet, også har høyest avkastning på kapitalen.

På denne bakgrunn kan man lure på statsminister Jens Stoltenbergs motstand mot å innføre regler om kjønnskvotering til styrene i private bedrifter. Ap pleier ellers ikke kvi seg for å pålegge bedriftene kostnader, så hvorfor ikke gi pålegg som de kan tjene på? Men først og fremst burde vel dette være eiernes oppgave å sørge for.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS