Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry May Ljøterud

Direktør og gårdsgutt

For fem år siden skiftet Tom Bolstad lederjobben fra Bedriftsforbundet til Econa. Han kjente igjen det å jobbe i en medlemsorganisasjon. Men å ha 21 000 eiere var en ny og positiv opplevelse.

Ble jobben slik du tenkte deg?

– Både ja og nei. Fra én medlemsorganisasjon til en annen var jo greit. Men det som overrasket meg mest, var det store engasjementet fra alle medlemmene. Spesielt lokalavdelingene, som alle bidrar på 100 prosent frivillig og ubetalt basis. Det er det ikke alle foreninger som får til. Folk er villige til å yte og dra lasset, noe som gir seg utslag i en forening i vekst. Foreningen har vokst fra 16 000 til 21 000 medlemmer på fem år.

Det er ikke gitt at organisasjonsgraden skulle øke. I Norge har andelen som velger å organisere seg, falt fra 53 prosent til 51,9 på ti år. Det motsatte skjer med Econas hovedorganisasjon Akademikerne, som har styrket sin posisjon. Flere akademikere velger altså å organisere seg.

– Det er tøffe tak i arbeidslivet, og tryggheten blir nok satt på prøve i tiden fremover. Våre medlemmer har større grunn til å være optimister enn mange andre utdanningsgrupper, de har en kompetanse som er særs godt tilpasset de endringene som kommer. Samtidig ser flere at det er trygt å betale medlemskontingent for å ha den forsikringen det er å ha en organisasjon i ryggen når det stormer rundt en på arbeidsplassen. I Econa ser vi hver eneste dag at dette er viktig for medlemmene.

Hvilke store beslutninger har du tatt i løpet av disse fem årene?

– Mønsteret har vært minst én stor beslutning hvert år. Det første som møtte meg, var omleggingen av KAN, Econas daværende kommersielle kursvirksomhet. Parallelt med dette hadde vi en intern omorganiseringsprosess.

Året etter flyttet vi i nye og moderne lokaler, fra Stortingsgata 22 til Rosenkrantz’ gate 22. Her huser vi nå større møter og kurs, noe vi tidligere måtte betale leieutgifter for andre steder. Jeg var også svært glad for å bruke lokalene til å ønske medlemmene velkommen til 75-årsjubileet, da vi kombinerte innvielses- og jubileumsfest. 75-årsjubileet i 2014 preget hele arbeidsåret.

Etter tilbakeblikk på 75 år i foreningen var tiden inne for å se fremover og legge ny strategi. Det har skjedd mye på 75 år, men vi må forholde oss til en utrolig mye hurtigere endringstakt nå enn det vi ser tilbake på. Derfor har vi jobbet oss gjennom en omfattende strategiprosess som tok mesteparten av fjoråret, med vedtak på representantskapsmøte på Losby i oktober. For øvrig blir dette det siste representantskapsmøtet på høsten, da det nettopp er besluttet å gå fra to til ett representantskapsmøte i året.

I tillegg var det en stor beslutning å forhandle frem den nye bank- og forsikringsavtalen for Akademikerne, som trådte i kraft 2015.

Hva tror du er viktigst for medlemmene?

– Det å fronte samfunnsbidraget medlemmene gir hver eneste dag, er det viktigste vi gjør. Vise hva utdanningen står for, hvordan de bidrar i bedriften og samfunnet, hvilken posisjon og betydning de har.

Faglige kurs og møteplasser er også noe medlemmene setter høyt. At vi kan være en arena for faglig og sosial utveksling, er viktig, spesielt for de som jobber i små bedrifter eller er selvstendig næringsdrivende. Og fagligheten står høyt på vår agenda ved at vi følger kvaliteten på utdanningen nøye. Vi må tørre å stille litt ubehagelige spørsmål om eksempelvis antall skoler og antall masterutdanninger, har alle like god kvalitet? Og karaktergivning, akkreditering og kvalitetsbegrepet i utdanningen. Alle er enige om sluttproduktet: høyt utdannede økonomer med høy kvalitet. Da må vi være vaktbikkje for å følge opp dette.

Så handler det selvfølgelig om gode medlemsfordeler. Mange er medlemmer fordi vi er en god leverandør av konkurransedyktige medlemsfordeler, som bank og forsikring og andre avtaler.

figur

Hva med de unge medlemmene?

– Vi har ofte fått stempelet at vi ikke tenker kollektivt nok, er individualister og har egen karriere nærmest. Jeg tror dette er en urettferdig beskrivelse av dagens unge økonomer. Mitt inntrykk er at de er utrolig engasjerte på vegne av andre mennesker, men kanskje trenger de andre former for organisasjonstilknytning. Muligens er de mer opptatt av én spesiell sak det ene året, og en annen sak det andre året. En sak de tror på og vil engasjere seg i. Da er det viktig at vi som organisasjon kan være en fasilitator for dette engasjementet, at vi legger til rette for at man muligens har et fleksibelt medlemskap. Vi er ikke der ennå, men jobber kontinuerlig med å være forberedt på holdningsendringer og behov.

Jeg vil understreke hvor viktig studentene er for oss, i tillegg til de ordinære medlemmene. Med de 4 000 Econa-studentene kan vi ta pulsen på utviklingen og oppfordre dem til å utvikle Econas fremtid. Econa-studentene har nylig vært gjennom en omorganisering og fått to representanter i styret og seks i representantskapet. Jeg har stor tro på at de vil gjøre seg synlige i Econas politikk.

Hvordan er du som leder?

– Tillit er min hovedfilosofi. Både å gi og ha tillit til de ansatte. Det handler egentlig ikke så mye om å lede ved å gi ordre, men om å gi tillit og muligheter til å gjøre de riktige tingene. Da er mye gjort. Econas administrasjon er liten i forhold til andre foreninger. Vi er en svært effektiv, liten administrasjon, med mange medlemmer per ansatt.

Jeg håper jeg oppfattes som åpen og inkluderende. Dette ligger hele tiden i bunn i min måte å lede på. Også at jeg er tilgjengelig, døra står alltid åpen, og det er en svært lav terskel for å komme inn med små og store spørsmål.

«Bedre beslutninger. Hver dag.» Det er Econas nye visjon, en visjon jeg blir mer og mer tilfreds med for hver dag som går. Den sitter. Spørsmålet er bare: Når vet man at man har tatt den gode beslutningen? Sannheten er at ofte vet man ikke det før det har gått en stund. Bedre beslutninger tas på bakgrunn av trygghet, erfaring og ikke minst gode kollegaer. Utnytter man den kompetansen man har rundt seg, er grunnlaget for en god beslutning lagt. Derfor er det avgjørende å ansette de riktige menneskene.

Så mener jo selvsagt Econa, som økonomorganisasjon, at økonomer og økonomifaget i høy grad kan bidra til bedre beslutninger. Hver dag. Våre medlemmer har en utdannelsesbakgrunn for å analysere og utrede så godt som mulig, men også for å skjære gjennom, beslutte og lede. Dette er arbeidshverdagen til mange av medlemmene våre.

Hva gjør du for å koble av?

– For noen år siden flyttet vi på landet, nærmere sagt Nesodden. Når jeg kommer dit, skrur jeg om bryteren, da blir jeg gårdsgutt for min kone, som er lidenskapelig interessert i hester. Såpass interessert at vi har fire av dem i stallen. En gård krever også sitt, så det blir mange timer med traktor, motorsag og kvistrydding.

Du har ikke bare traktor?

– Nei, da hadde det ikke gått fort nok. Tempoet sørger de to Porschene for (modell 911, 1994- og 2002-modell). Jeg har alltid vært bilinteressert og liker raske biler og fart. Noen runder på Rudskogen, Våler eller Nürburgring, da slapper jeg av.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS