Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1501_forening-30_img_022

Universitet/høgskole: Norges Handelshøyskole Tittel på doktorgrad: Firms in Recessions Navn: Eirik Sjåholm Knudsen

Doktorgradsprofilen

Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad?

Jeg hadde bestemt meg for å jobbe i næringslivet etter endt siviløkonomgrad, og hadde faktisk fikset meg fast jobb tidlig i mastergradsløpet. Etter hvert som den faglige interessen steg utover masterstudiene, kjente jeg et gryende ønske om enda mer faglig fordypning. Jeg begynte derfor å forhøre meg om hva det egentlig innebar å ta en ph.d., og jeg ble kort fortalt veldig positivt overrasket over det jeg hørte. Å ta doktorgrad på NHH var ikke nødvendigvis forbundet med å gjemme seg bort på et kontor i fire år for å skrive en avhandling ingen leser, og heller ikke med å være student i fire nye år. Ph.d. på NHH fremstod mer som en unik mulighet til å kombinere faglig fordypning, trening i formidling og undervisning, og nær kontakt med næringslivet gjennom datainnsamling og forskningsformidling. Så etter at jeg fikk et ordentlig innblikk i hva det egentlig innbar å ta en ph.d. på NHH, skjønte jeg raskt at dette var noe for meg.

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

Kort fortalt handler avhandlingen om bedrifter i økonomiske nedgangstider, som hvordan økonomiske kriser påvirket bedrifter, og hva de gjør for å møte utfordringer og muligheter som oppstår i slike situasjoner. Datagrunnlaget i avhandlingen er regnskapstall koblet med data fra en spørreundersøkelse jeg utførte i 2010 blant 5 000 norske bedrifter om effektene av finanskrisen 2008–2009 og den påfølgende nedgangstiden. Dette unike datasettet gjorde det mulig å fange opp en rekke nyanser rundt de ovennevnte spørsmålene som tidligere forskning ikke har hatt muligheten til å undersøke.

I store trekk indikerer funnene fra avhandlingen min at bedrifters produktivitetsutvikling, som til syvende og sist er det som påvirker deres konkurranseevne, blir påvirket av nedgangstider på flere måter samtidig. Fall i etterspørsel reduserer bedriftenes kortsiktige produktivitet ved at kapasitetsutnyttelsen faller, mens det stimulerer langsiktig produktivitet ved å ha en positiv effekt på bedrifters investeringer i menneskelige og organisatoriske ressurser. Samtidig tvinger problemer med finansiering en rekke bedrifter til å kutte i investeringer i FoU og innovasjon, noe som kan skape langsiktige konkurranseulemper for selskaper som har innovasjon som en viktig konkurranseparameter.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Selv vil jeg bruke funnene fra avhandlingen både i undervisning på NHH og som utgangspunkt for pågående og fremtidige forskningsprosjekter. Men funnene har relevans også utenfor akademia. For eksempel tror jeg avhandlingen har stor relevans både for bedriftsledere, investorer og ikke minst næringspolitikk. Bedriftsledere kan blant annet lære mer om hvor sårbar de selv (og konkurrentene) er for økonomiske sjokk, og hvilke konkurransemessige implikasjoner som kan være forbundet med ulike responser på krisen. Investorer kan vurdere sårbarheten til investeringsobjekter, mens politikere kan bruke innsikt fra avhandlingen når de utformer tiltak for å møte fremtidige nedgangstider.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

Jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal fokusere så mye på å lage gode argumenter for hvorfor flere skal ta doktorgrad, men heller sørge for at flere får innsikt i hva det egentlig innebærer å ta en doktorgrad. Dette fordi jeg tror det er veldig mange dyktige og nysgjerrige folk der ute som allerede har fryktelig lyst til å ta en doktorgrad, men de vet det bare ikke selv ennå. Vi må derfor bli flinkere til å kommunisere hva det egentlig innebærer å ta en ph.d., på en måte som gjør at alle potensielle ph.d.-ere faktisk har et godt nok informasjonsgrunnlag til å vurdere det skikkelig. Og der tror jeg vi har en vei å gå. Klarer vi å gjøre noe med dette, er jeg sikker på at resten går av seg selv.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Interessen for doktorgraden min har vært upåklagelig, med stor interesse både fra næringslivet, offentlig forvaltning og ikke minst media. Jeg blir stadig vekk spurt om å presentere funn fra avhandlingen min i ulike fora, og det har vært skrevet en rekke saker om studiene jeg har utført, i store norske aviser.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Før jeg begynte, var jeg fast bestemt på å gå i ut i næringslivet etter endt doktorgrad, men nå har jeg snudd 180 grader og er enda fastere bestemt på å fortsette i akademia (og på NHH). Å jobbe som forsker på en handelshøyskole gir en unik mulighet til å kombinere forskning, undervisning og kontakt med næringslivet, så jeg føler dette er en kinderegg-tilværelse jeg svært gjerne vil fortsette å være i. Og så er det jo slik at hvis man først har fått smaken på noe godt, så er det ikke så lett å legge det fra seg.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS