Magma topp logo Til forsiden Econa

Universitet/høgskole: Senter for innovasjonsforskning, Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger Tittel på doktorgrad: Diversitet og innovasjon. Studier av relasjonen mellom diversitet og innovasjon. Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad? Jeg ønsket å ta en doktorgrad fordi arbeidet med mastergradsoppgaven tente en forskergnist i meg, en gnist som jeg ønsket å utforske videre. I arbeidet med mastergraden undersøkte jeg utenlandsk arbeidskraft i den maritime klyngen på Møre, og det var en veldig givende prosess, både i møte med respondentene, selve skriveprosessen, og diskusjonene som kom i kjølvannet. På et mer personlig plan, i tillegg til dette ønsket om videre forskning, ønsket jeg å utvikle meg selv, og jeg ønsket å arbeide med et prosjekt mer i dybden sammen med spennende forskere. Navn: Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Doktorgradsprofilen

figur-author

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

Doktorgradsprosjektet fokuserer på diversitet og innovasjon, og ser i grove trekk på hvordan ulik grad av diversitet påvirker innovasjon: innovasjonsresultat og innovasjonsprosesser.

Et eksempel på dette er hvordan utenlandsk arbeidskraft påvirker innovasjonsprosesser eller det faktiske innovasjonsproduktet. Et annet er hvordan ulike sammensetninger av mennesker i bedriften, diversitet i arbeidsstokken, påvirker innovasjon. Ulik sammensetning som doktorgradsprosjektet tar for seg, foruten utenlandsk arbeidskraft, er: utdanningsbakgrunn (felt og nivå), arbeidserfaring (innenfor relatert sektor eller urelatert sektor?), geografisk erfaring (fra samme arbeidsmarkedsregion eller fra en annen?) i tillegg til sammensetning i arbeidsstokken basert på kjønn og alder.

Doktorgradsprosjektet drar nytte av ulike data, fra surveydata til linked-employer–employee-data, som er en ny og spennende angripen av innovasjonsforskning i Norge, med data på individnivå som er koblet til bedrifter og innovasjonssurvey. Dette gir en unik mulighet til å studere de ovennevnte problemstillingene.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Funnene fra doktorgraden vil kunne bli brukt en rekke steder, men ettersom doktorgraden undersøker ulike former for diversitet i bedrifter og hva slags relasjon disse har til innovasjon, er det forhåpentligvis noe bedrifter kan ta lærdom av.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

Det er et betimelig spørsmål som man kan svare på fra mange ulike perspektiv. Sett fra mitt perspektiv som doktorgradsstipendiat er det mange nyttige problemstillinger som det er viktig å få svar på for å kunne forstå de mange underliggende mekanismene for økonomisk vekst i samfunnet. Sett fra et ledelses- eller administrativt perspektiv er det også veldig mange spørsmål som det er viktig å få svar på for å fortsette å videreutvikle faget, både teoretisk og empirisk. Det er også på mange måter et personlig spørsmål og også knyttet til videre planer og muligheter for arbeid.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Jeg har enda ikke fått synliggjort så mye av doktorgradsarbeidet utenfor akademia, men tenker at dette vil endre seg i løpet av det kommende året.

Da jeg skrev mastergradsoppgaven, var interessen utenfor akademia veldig stor, og dette var veldig inspirerende og var noe av det som bidro til at jeg ønsket å fortsette med en doktorgrad. Jeg hadde kanskje trodd at i og med at jeg kom med noen negative kommentarer til det private næringsliv om de utenlandske arbeidstakerne og hvordan de opplevde stedet, arbeidsplassen og sin rolle i innovative prosesser, så ville jeg bli møtt med stor skepsis og lukkede dører.

Men det som skjedde, var det motsatte, vi fikk til en fruktbar diskusjon om funnene og veien videre. Det er viktig for meg at forskning ikke forblir innenfor «universitetets vegger», men at den kommer ut og kan komme til nytte der empirien ble hentet, så jeg håper at jeg vil kunne bidra i det offentlige rom eller tilbake til bedriftene med noen av de viktige funnene vi har gjort i prosjektet.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Planene etter endt doktorgrad er å fortsatt utvikle meg selv faglig og personlig. Jeg håper også å kunne bruke den kunnskapen som jeg har ervervet i løpet av doktorgraden, samtidig som jeg kan få tilfredstille min nysgjerrighet og utforske nye felt. Akkurat hvor jeg skal gjøre dette, det vet jeg ikke enda, men jeg regner med å ha litt mer konkrete planer når jeg nærmer meg avslutningsfasen på doktorgraden.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS